Bank Żywności w Tczewie

 • Rukosin 4
  83-113, Turze
 • Tel./Fax: (58) 588 70 06
 • KRS: 0000164712
  NIP: 593-23-79-609
  Status OPP
 • bztczew (at) wp.pl
 • www.tczew.bankizywnosci.pl
 • Maria Jankowska - Prezes Zarządu

O nas

Bank Żywności w Tczewie uzyskał osobowość prawną w czerwcu 2003 roku, jednak już wcześniej jego założyciele prowadzili działania na rzecz najuboższych, m.in. w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, we współpracy z Biblijnym Seminarium Teologicznym we Wrocławiu i Warmińsko-Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie.

W 2006 Bank Żywności w Tczewie został przyjęty do Federacji Polskich Banków Żywności. Uzyskał także status organizacji pożytku publicznego. Prowadzona praca charytatywna została dostrzeżona – dwie osoby z grona członków stowarzyszenia otrzymały nagrodę Fundacji Jerzego Bonieckiego „POLCUL”.

Efekty działalności

W 2012 roku Bank Żywności w Trzewie przekazał potrzebującym za pośrednictwem organizacji partnerskich 195 ton żywności o wartości rynkowej około 1066 tys. złotych.

Powrót