MisjaRatujemy żywność przed zmarnowaniem i przekazujemy ją najbardziej potrzebującym.

32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju tworzą Federację Polskich Banków Żywności, czyli wspólnotę niezależnych organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszenia lub fundacji.

Realizacja misji

Realizujemy swoją misję poprzez:

 

  • pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość i jakość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
  • magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję do lokalnych organizacji partnerskich, które pomagają potrzebującym
  • promowanie postaw przeciwdziałających marnowaniu żywności

W swoim działaniu kierujemy się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.

Efekty działania

W 2020 roku Banki Żywności wsparły ok. 1,5 mln osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie prawie 64 000 ton żywności na cele społeczne. 

Pomoc przekazaliśmy do 3200 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów i dorosłych, jak i dzieci.

Banki Żywności pozyskiwały i przekazywały produkty spożywcze takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze. Dzięki tej żywności mogło powstać ponad  128 mln posiłków dla osób potrzebujących!

W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 600 zł. Jednocześnie co roku marnuje się 4,8 mln ton żywności. Dlatego też prowadzimy działania edukacyjne i uświadamiające społeczeństwo, że marnowanie żywności jest globalnym problemem, który ma bardzo poważne skutki: ekonomiczne, ekologiczne i etyczne.