Informacje ogólne

Federacja Polskich Banków Żywności

Jesteśmy wspólnotą Banków Żywności. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. Wspieramy żywnością najbardziej potrzebujących.

Federacja Polskich Banków Żywności to 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Razem tworzą związek stowarzyszeń o statusie OPP.

Federacja jest wspólnotą dobrowolnie tworzoną przez różnorodne, autonomiczne Banki Żywności. Ich wspólne wartości i działania są wspierane i reprezentowane przez demokratycznie wybrany Zarząd.

Działamy opierając się na trzech podstawowych zasadach

 • Zasada non-profit - działalność bez zysku - realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatną dystrybucję
 • Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem
 • Zasada apolityczności
  oraz różnorodności
  światopoglądowej
Realizacja misji

Realizujemy swoją misję poprzez:

 • Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
 • Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
 • Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych
 • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.

W swoim działaniu kierujemy się wartościami, które znajdują odzwierciedlenie w Europejskiej Karcie Banków Żywności.

Efekty działania

W 2015 roku Banki Żywności wsparły 2 miliony osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 146 000 ton żywności na cele społeczne. Oznacza to pomoc żywnościową od Banków Żywności w postaci 7300 tirów żywności.

Pomoc przekazaliśmy do 3 850 organizacji i instytucji społecznych: jadłodajni, świetlic środowiskowych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ośrodków wychowawczych, hospicjów, ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domów dziecka oraz innych instytucji zajmujących się pomocą osobom potrzebującym.

Ze wsparcia żywnościowego Banków Żywności skorzystały rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności wspierają żywnością zarówno seniorów i dorosłych, jak i dzieci.

Banki Żywności pozyskiwały i przekazywały produkty spożywcze takie jak: owoce i warzywa, ryż, makaron, napoje, mleko, sery, pieczywo oraz słodycze. Wartość przekazanej potrzebującym żywności to ponad 351 milionów złotych!

W Polsce 2,5 miliona osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 551 zł. Jednocześnie co roku 9 milionów ton żywności marnuje się. Rozwiązujemy ten paradoks.