Obowiązek informacyjny – newsletter

W związku z zapisem do newslettera informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30 lok. 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: federacja@bankizywnosci.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Przetwarzanie odbywa się w celu przekazywania informacji o działalności administratora w formie newslettera– art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, bądź też do czasu zakończenia wydawania newslettera przez Administratora.

 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie przekazywanie newslettera.

 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.