Darowizny żywności

Jesteś przedsiębiorcą i posiadasz niesprzedaną żywność dobrej jakości?

Przekaż ją Bankom Żywności jako darowiznę bez obciążeń podatkowych i pomóż osobom potrzebującym!

Prosimy o kontakt z najbliższym Bankiem Żywności, kontakt mailowy: pozysk@bankizywnosci.pl

lub telefoniczny: 735 962 906.

Materiały do pobrania

Zwolnienie z podatku VAT darowizn  żywności

Sposób przekazywania darowizn żywności

Wzór umowy darowizny

Bezpieczeństwo darowizn żywności – procedura MOST

20 lat działalności Federacji Polskich Banków Żywności

 

Jakie produkty można przekazać do Banku Żywności?

Banki Żywności, mając na uwadze potrzeby osób, do których trafia darowana żywność, przyjmują każdy rodzaj artykułów spożywczych – również te z krótkim terminem przydatności do spożycia (dostarczone minimum 2 dni przed terminem przydatności). Możesz nam przekazać:

  • produkty świeże i sezonowe jak pieczywo, owoce, warzywa,
  • produkty nietrwałe lub wymagające warunków chłodniczych, np. jogurty, sery, masło, mięso czy wędliny,
  • produkty trwałe np. makarony, ryże, kasze i oleje.

 

Co się dzieje z przekazaną przez Ciebie darowizną ?

Po odbiorze żywność od darczyńcy jest przechowywana w magazynach Banków Żywności. Przechowywanie przedmiotu darowizny odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych (zgodnie z zasadami HACCP) oraz ewentualnymi dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi przechowywania i transportu przekazanymi przez Darczyńcę.

Bank Żywności rejestruje w systemie magazynowym darowizny zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze darowizny. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.

Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

Dlaczego warto oddać żywność?

Przede wszystkim pomagasz najbardziej potrzebującym: samotnym matkom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, wychodzącym z nałogu i wielu innym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, czyli na miesięczne utrzymanie dysponują kwotą mniejszą niż 600 zł. Codziennie stają przed dylematem czy kupić jedzenie, leki czy opłacić rachunki.

Banki Żywności przekazują pozyskaną żywność partnerskim organizacjom społecznym takim jak m.in.: świetlice i ogniska wychowawcze dla dzieci, towarzystwa pomocy dzieciom, domy samotnej matki, jadłodajnie czy stowarzyszenia.

Zobacz film o tym, jak działamy i komu pomagamy oraz o naszej współpracy z biznesem:

 

 

 

 

 

 

Przekazując żywność z krótkim terminem ważności zapobiegasz też marnowaniu żywności oraz dbasz o środowisko naturalne. Współpraca z Bankami Żywności w tym zakresie może stać się ważnym elementem polityki CSR Twojej firmy.

To jednak nie wszystko. Darowizny żywności pozwalają także na:

  • zwolnienie z podatku VAT – darczyńca żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego zwolniony jest z obowiązku odprowadzania podatku VAT od darowizny, jeśli darowizna będzie przeznaczona na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.
  • zaliczenie wartości darowizny żywnościowej do kosztów uzyskania przychodu – każdy przedsiębiorca, który przekaże darowiznę Bankom Żywności, może cenę jej nabycia lub koszt jej wytworzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszyć podstawę podatku CIT.