Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Wzmocnienie sieci Banków Żywności – rusza nowych projekt w ramach PROO

Działania Banków Żywności, realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) mają odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z wypełnianiem misji niesienia pomocy żywnościowej. Należą do nich: 

  • zwiększenie ilości pozyskiwanej żywności od obecnych darczyńców,
  • poszukiwanie nowych źródeł darowizn żywności,
  • zmiana wizerunku i działania Zbiórek Żywności,
  • usprawnienie procesów fundraisingowych,
  • opracowanie nowej strategii rozwoju Federacji Polskich Banków Żywności na lata 2025-2030. 

Projekt jest realizowany od 1 maja 2024 roku do 31 lipca 2026 roku. Jego celem jest wsparcie sieci Banków Żywności w działalności misyjnej oraz wzmocnienie instytucjonalne Federacji. 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.