Pomoc żywnościowa

Głównym obszarem działania Banków Żywności jest pomoc żywnościowa. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i wspieramy osoby w trudnej sytuacji życiowej. Jak to robimy?