Pomoc żywnościowa

Głównym obszarem działania Banków Żywności jest pomoc żywnościowa. Działamy dwutorowo – ratujemy żywność przed zmarnowaniem i wspieramy osoby w trudnej sytuacji życiowej. Jak to robimy?