Zespół

Biuro Federacji Polskich Banków Żywności

Norbert Konarzewski

Norbert Konarzewski

dyrektor biura

Łukasz Beier

Łukasz Beier

dyrektor ds. administracyjnych i operacyjnych

Katarzyna Lipka-Szostak

Katarzyna Lipka-Szostak

dyrektorka ds. edukacji i rozwoju

Joanna Barańska

Joanna Barańska

koordynatorka ds. darowizn

Dorota Credo

Dorota Credo

specjalistka ds. zbiórek żywności

Marta Czapnik-Jurak

Marta Czapnik-Jurak

specjalistka ds. szkoleń i rozwoju

Marcin Fedoruk

Marcin Fedoruk

specjalista ds.obsługi administracyjnej programu POPŻ

Aleksandra Jasińska

Aleksandra Jasińska

koordynatorka projektów edukacyjnych

Pamela Kozioł

Pamela Kozioł

koordynatorka ds. współpracy z biznesem

Przemysław Małkowski

Przemysław Małkowski

koordynator ds. logistyki darowizn i ewidencji żywności

Monika Modrzejewska

Monika Modrzejewska

kierownik konsorcjum programu PROM

Dorota Napiórkowska

Dorota Napiórkowska

kierownik zespołu ds. sieci handlowych

Małgorzata Napiórkowska

Małgorzata Napiórkowska

specjalistka ds. administracji

Maria Nyderek

Maria Nyderek

specjalistka ds. finansów i rozliczeń

Anna Przetakiewicz

Anna Przetakiewicz

specjalistka ds. PR

Ewelina Rzepczak-Zacharek

Ewelina Rzepczak-Zacharek

koordynatorka projektów edukacyjnych

Przemysław Wojciechowski

Przemysław Wojciechowski

koordynator ds. programu POPŻ