Zespół

Biuro Federacji Polskich Banków Żywności

Norbert Konarzewski

Norbert Konarzewski

dyrektor biura

Łukasz Beier

Łukasz Beier

dyrektor ds. administracyjnych i operacyjnych

Katarzyna Lipka-Szostak

Katarzyna Lipka-Szostak

dyrektorka ds. edukacji i rozwoju

Joanna Barańska

Joanna Barańska

koordynatorka ds. darowizn

Paulina Cholewińska

Paulina Cholewińska

specjalistka ds. PR

Dorota Credo

Dorota Credo

specjalistka ds. zbiórek żywności

Marta Czapnik-Jurak

Marta Czapnik-Jurak

specjalistka ds. szkoleń i rozwoju

Marcin Fedoruk

Marcin Fedoruk

specjalista ds.obsługi administracyjnej programu POPŻ

Aleksandra Jasińska

Aleksandra Jasińska

koordynatorka projektów edukacyjnych

Pamela Kozioł

Pamela Kozioł

koordynatorka ds. współpracy z biznesem

Przemysław Małkowski

Przemysław Małkowski

koordynator ds. logistyki darowizn i ewidencji żywności

Monika Modrzejewska

Monika Modrzejewska

kierownik konsorcjum programu PROM

Dorota Napiórkowska

Dorota Napiórkowska

kierownik zespołu ds. sieci handlowych

Maria Nyderek

Maria Nyderek

specjalistka ds. finansów i rozliczeń

Anna Przetakiewicz

Anna Przetakiewicz

specjalistka ds. PR

Sylwia Romańczak

Sylwia Romańczak

kierownik zespołu komunikacji i fundraisingu

Ewelina Rzepczak-Zacharek

Ewelina Rzepczak-Zacharek

koordynatorka projektów edukacyjnych

Przemysław Wojciechowski

Przemysław Wojciechowski

koordynator ds. programu POPŻ

Kaja Ziemba-Kraus

Kaja Ziemba-Kraus

specjalistka ds. marketingu