Zespół

Biuro Federacji Polskich Banków Żywności

Norbert Konarzewski

Norbert Konarzewski

dyrektor biura

Łukasz Beier

Łukasz Beier

dyrektor ds. administracyjnych i operacyjnych

Katarzyna Lipka-Szostak

Katarzyna Lipka-Szostak

dyrektorka ds. edukacji i rozwoju

Joanna Barańska

Joanna Barańska

koordynatorka ds. darowizn

Marta Czapnik-Jurak

Marta Czapnik-Jurak

specjalistka ds. szkoleń i rozwoju

Marcin Fedoruk

Marcin Fedoruk

specjalista ds.obsługi administracyjnej programu POPŻ

Michał Helwak

Michał Helwak

specjalista ds. szkoleń i rozwoju

Aleksandra Jasińska

Aleksandra Jasińska

koordynatorka projektów edukacyjnych

Przemysław Małkowski

Przemysław Małkowski

koordynator ds. logistyki darowizn i ewidencji żywności

Dorota Napiórkowska

Dorota Napiórkowska

kierownik zespołu ds. sieci handlowych

Małgorzata Napiórkowska

Małgorzata Napiórkowska

specjalistka ds. administracji

Maria Nyderek

Maria Nyderek

specjalistka ds. finansów i rozliczeń

Anna Przetakiewicz

Anna Przetakiewicz

specjalistka ds. PR

Ewelina Rzepczak-Zacharek

Ewelina Rzepczak-Zacharek

koordynatorka projektów edukacyjnych

Przemysław Wojciechowski

Przemysław Wojciechowski

specjalista ds. operacyjnych programu POPŻ 2014-2020

Aleksandra Mamcarz

specjalistka ds. zbiórek żywności i obsługi administracyjnej grantów

Łukasz Sołtysiak

specjalista ds. komunikacji