Ludzie

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd

Marek Borowski

Marek Borowski

Prezes Zarządu

Beata Ciepła

Beata Ciepła

Wiceprezeska Zarządu (Bank Żywności w Krakowie)

Dorota Jezierska

Dorota Jezierska

Wiceprezeska Zarządu (Bank Żywności w Ciechanowie)

Romuald Turczyński

Romuald Turczyński

Skarbnik Zarządu (Bank Żywności Suwałki - Białystok)

Małgorzata Lelonkiewicz

Małgorzata Lelonkiewicz

Sekretarz Zarządu

Jan Szczęśniewski

Jan Szczęśniewski

Członek Zarządu (Śląski Bank Żywności)

Marzena Pieńkosz-Sapieha

Marzena Pieńkosz-Sapieha

Członek Zarządu (Bank Żywności w Lublinie)

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Sokołowski

Członek Komisji Rewizyjnej (Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności)

Norbert Kępiński

Członek Komisji Rewizyjnej (Bank Żywności w Częstochowie)

Joanna Piekarczyk

Członek Komisji Rewizyjnej (Bank Żywności w Koninie)

Biuro Federacji Polskich Banków Żywności

Łukasz Beier

Łukasz Beier

dyrektor biura

Katarzyna Lipka-Szostak

Katarzyna Lipka-Szostak

dyrektorka ds. rozwoju

dr Maria Kowalewska

dr Maria Kowalewska

dyrektorka ds. badań

Joanna Barańska

Joanna Barańska

koordynator ds. darowizn

Dorota Credo

Dorota Credo

specjalistka ds. zbiórek żywności

Marta Czapnik-Jurak

Marta Czapnik-Jurak

specjalistka ds. szkoleń i rozwoju

Marcin Fedoruk

Marcin Fedoruk

specjalista ds.obsługi administracyjnej programu POPŻ

Agnieszka Gajek

Agnieszka Gajek

koordynatorka ds. współpracy z biznesem

Aleksandra Koper

Aleksandra Koper

koordynator projektów edukacji żywieniowej

Przemysław Małkowski

Przemysław Małkowski

koordynator ds. logistyki darowizn i ewidencji żywności

Dorota Napiórkowska

Dorota Napiórkowska

kierownik zespołu ds. sieci handlowych

Anna Przetakiewicz

Anna Przetakiewicz

specjalistka ds. PR i promocji

Sylwia Romańczak

Sylwia Romańczak

kierownik zespołu komunikacji i fundraisingu

Dorota Szumska

Dorota Szumska

asystentka dyrektora

Kaja Ziemba-Kraus

Kaja Ziemba-Kraus

specjalistka ds. marketingu

Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Dr Barbara Perepeczko

Polska Akademia Nauk

Andrzej Gantner

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Elżbieta Szadzińska

Federacja Konsumentów

Dr Karol Krajewski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Dr Anna Kalinowska

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

Dr Katarzyna Stoś

Instytut Żywności i Żywienia

Dr hab. Krystyna Rejman

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

Maria Kowalewska

Sekretarz Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności

Członkowie Honorowi

BERNARD DANDREL

CZESŁAW JURCZYSZYN

ROMAN ORŁOWSKI

CHRISTIAN VIAN