Projekty rządowe

Federacja Polskich Banków Żywności prowadzi projekty dofinansowane ze środków publicznych.