#Samorządy Nie Marnują

Pobierz Poradnik dla Rad Działalności Pożytku Publicznego

Pobierz plik

Wyślij link do pobrania do:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z pobraniem pliku. Obowiązek informacyjny

ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAPOBIEGANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI - raport

Pobierz plik

Wyślij link do pobrania do:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z pobraniem pliku. Obowiązek informacyjny

PREZENTACJE Z KONFERENCJI „SAMORZĄDY NIE MARNUJĄ” Z DN. 8 LISTOPADA 2022 R.

Pobierz plik

Wyślij link do pobrania do:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z pobraniem pliku. Obowiązek informacyjny

ANALIZA PRAWNA ROLI SAMORZĄDU W PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Pobierz plik

Wyślij link do pobrania do:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z pobraniem pliku. Obowiązek informacyjny

Banki Żywności już od 25 lat zajmują się ratowaniem żywności przed zmarnowaniem i przekazywaniem jej podmiotom wspierającym osoby potrzebujące.

Nowy projekt Federacji Polskich Banków Żywności, realizowany od 2 maja 2022 r. do 31 października 2023 r., ma na celu zwiększenie wiedzy samorządów o działaniach w zakresie ograniczenia marnowania żywności oraz wpływu organizacji pozarządowych na tworzenie dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym. Poprzez naszą inicjatywę chcemy wesprzeć podmioty społeczne oraz jednostki samorządowe i zaprezentować im konkretne strategie, upowszechniając tym samym dobre praktyki, sprawdzone w obszarze przeciwdziałania marnotrawstwu żywności.

W ramach projektu #Samorządy Nie Marnują zostaną przeprowadzone między innymi:

  • badanie społeczne gmin miejskich oraz powiatów grodzkich,
  • dwie konferencje online dla przedstawicieli samorządów,
  • kampania skierowana do wszystkich samorządów w Polsce, która będzie dotyczyła zwiększenia roli samorządów w procesach ograniczających marnowanie żywności,
  • prace nad projektami programów ograniczania strat żywności we współpracy z przedstawicielami samorządów,
  • lokalne kampanie edukacyjne Dwa Tygodnie Niemarnowania zrealizowane w 4 miastach w 2023 roku

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

  • Dofinansowanie – 270 000 zł
  • Całkowita wartość – 271 116 zł

PATRONI: