Zarząd

Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności

Marek Borowski

Marek Borowski

Prezes Zarządu

Beata Ciepła

Beata Ciepła

Wiceprezeska Zarządu (Bank Żywności w Krakowie)

Dorota Jezierska

Dorota Jezierska

Wiceprezeska Zarządu (Bank Żywności w Ciechanowie)

Romuald Turczyński

Romuald Turczyński

Skarbnik Zarządu (Bank Żywności Suwałki - Białystok)

Małgorzata Lelonkiewicz

Małgorzata Lelonkiewicz

Sekretarz Zarządu

Jan Szczęśniewski

Jan Szczęśniewski

Członek Zarządu (Śląski Bank Żywności)

Marzena Pieńkosz-Sapieha

Marzena Pieńkosz-Sapieha

Członek Zarządu (Bank Żywności w Lublinie)

Komisja Rewizyjna Federacji Polskich Banków Żywności

Krzysztof Sokołowski

Członek Komisji Rewizyjnej (Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności)

Norbert Kępiński

Członek Komisji Rewizyjnej (Bank Żywności w Częstochowie)

Joanna Piekarczyk

Członek Komisji Rewizyjnej (Bank Żywności w Koninie)

Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Dr Barbara Perepeczko

Polska Akademia Nauk

Andrzej Gantner

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Elżbieta Szadzińska

Federacja Konsumentów

Dr Karol Krajewski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Dr Anna Kalinowska

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

Dr Katarzyna Stoś

Instytut Żywności i Żywienia

Dr hab. Krystyna Rejman

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

Dr Maria Kowalewska

Sekretarz Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności

Członkowie Honorowi

BERNARD DANDREL

CZESŁAW JURCZYSZYN

ROMAN ORŁOWSKI

CHRISTIAN VIAN