Zarząd

Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności

Beata Ciepła

Beata Ciepła

Prezes Zarządu (Bank Żywności w Krakowie)

Wojciech Jaros

Wojciech Jaros

Wiceprezes Zarządu (Bank Żywności w Łodzi)

Błażej Krasoń

Błażej Krasoń

Wiceprezes Zarządu (Bank Żywności we Wrocławiu)

Irena Ogonowska

Irena Ogonowska

Skarbnik Zarządu (Śląski Bank Żywności)

Katarzyna Bielawska

Katarzyna Bielawska

Sekretarz Zarządu (Wielkopolski Bank Żywności)

Komisja Rewizyjna Federacji Polskich Banków Żywności

Krzysztof Sokołowski

Członek Komisji Rewizyjnej (Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności)

Norbert Kępiński

Członek Komisji Rewizyjnej (Bank Żywności w Częstochowie)

Joanna Tomaszczyk

Członek Komisji Rewizyjnej (Bank Żywności w Olsztynie)

Rada ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Dr Barbara Perepeczko

Polska Akademia Nauk

Andrzej Gantner

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Elżbieta Szadzińska

Federacja Konsumentów

Dr Karol Krajewski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Dr Anna Kalinowska

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

Dr Katarzyna Stoś

Instytut Żywności i Żywienia

Dr hab. Krystyna Rejman

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW

Dr Maria Kowalewska

Sekretarz Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystywania Żywności

Członkowie Honorowi

BERNARD DANDREL

CZESŁAW JURCZYSZYN

CHRISTIANE VIAN