19 lipca 2017

Podsumowanie Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

W ramach realizacji programu w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017przekazaliśmy 3 807 531 paczek żywnościowych i 1 628 300 posiłków, co daje dotarcie do 714 632 osób najbardziej potrzebujących.

 

W podprogramie w 2017 r. rozdysponowaliśmy łącznie 35 265 ton/ tysięcy litrów. Do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

 

GRUPY ODBIORCÓW POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

W Podprogramie 2016 kobiety i mężczyźni stanowią po prawie 50% wszystkich beneficjentów. Osoby w wieku poniżej 15 roku życia to 212 619 osób, czyli blisko 30% wszystkich beneficjentów. Osoby w wieku 16-64 lata to natomiast 452 679 (prawie 64%), a powyżej 65 lat to 49 334 (7%) wszystkich beneficjentów. Liczba osób bezdomnych uczestniczących w programie to 14 979 (2,1%) wszystkich,

osób niepełnosprawnych -120 606 (17%), migrantów (w tym społeczności marginalizowane) to 3 120 (niecałe 0,5%) wszystkich beneficjentów.

576 539 (blisko 81%) to liczba osób z pozostałych grup. Wyższa wartość niż liczba osób ogółem wynika z kwalifikacji osób. Często jedna osoba ma kilka powodów kwalifikacji.

Liczba osób objętych pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu w ujęciu wojewódzkim wyniosła:

●      do 100% kryterium wyniosła: 454 823, co stanowi 63,64%

●      101 – 200% kryterium wyniosła 259 809, co stanowi 36,36%

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PARTNERSKIMI LOKALNYMI [OPL]

Na początku realizacji Podprogramu 2016 zakładaliśmy współpracę z 1257 OPL, a ostatecznie w uczestniczyło w nim 1324 OPL, co stanowi 105,33% w stosunku do liczby planowanej. Pomocny okazał się prowadzony szczegółowy monitoring współpracy w POPŻ 2014-2020, intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych, jak również wspieranie organizacji partnerskich w budowaniu sieci współpracy na poziomie lokalnym.

 

ELIMINOWANIE „BIAŁYCH PLAM” 

Dzięki realizacji Podprogramu 2016 z ogromną uwzględnialiśmy rzeczywiste potrzeby osób, do których pomoc była adresowanaAby odpowiadać na potrzeby, ściśle współpracowaliśmy z organizacjami partnerskimi i ośrodkami pomocy społecznej. Wielkim wyzwaniem, jakie podjęliśmy było wyeliminowanie występujących na znacznych obszarach gmin tzw. białych plam, czyli miejsc nie objętych Programem. Liczba gmin, z którymi Banki Żywności współpracowały w III kwartale 2016 r. tj. 747 wzrosła do 1212 w II kwartale 2017 r.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W okresie realizacji programu zorganizowaliśmy dla podopiecznych OPL 5 270warsztaty edukacyjne: kulinarne, ekonomiczne, żywieniowo dietetyczne oraz z zakresu niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 86 122 osób.

Uczestnikami warsztatów były głownie kobiety (76% ogółu). Większość stanowiły również osoby niepełnosprawne (15%), następnie bezdomni (5%) oraz osoby z grup marginalizowanych (niecałe 0,5%). Resztę stanowią osoby z pozostałych grup (80%). Jeśli chodzi o wiek, w warsztatach brały udział osoby w wieku 15 i mniej (4%), 66+ (8%). Osoby z pozostałych grup to 88%.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu: pracownikom IZ [MRPIPS], pracownikom IP [ARR], przedstawicielom Banków Żywności, a przede wszystkim organizacjom lokalnym i ośrodkom pomocy społecznej z Polski. Dziękujemy za udział, zaangażowanie i owocną współpracę w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016!

7 marca 2018

Nakarmić tych, których nie widać. 16-17 marca rusza Wielkanocna Zbiórka Żywności Banków Żywności

Samotni rodzice i osoby starsze, niedożywione dzieci, osoby zmagające się z chorobami, ludzie, których mimo pracy, nie stać na zakup żywności. Niewidoczni. Choć potrzebują pomocy, to nie spotkamy ich na ulicy czy... czytaj dalej

17 kwietnia 2018

Ruszyła II edycja programu “Extra Szkolna Stołówka”

Trwa program „Extra Szkolna Stołówka”, którego celem jest poprawa warunków, w jakich dzieci spożywają posiłki w szkole, a także edukacja dotycząca kształtowania w najmłodszych właściwych nawyków... czytaj dalej

23 marca 2018

Jadłonomia, Qmam Kaszę i Kuchnia w formie w smacznej kampanii 1%

Federacja Polskich Banków Żywności przygotowała kampanię 1%, w ramach której zachęca do kreatywnego wykorzystania w kuchni produktów, najczęściej marnowanych w naszych domach. Przepisy na dania do tej kampanii... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności