19 lipca 2017

Podsumowanie Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

W ramach realizacji programu w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017przekazaliśmy 3 807 531 paczek żywnościowych i 1 628 300 posiłków, co daje dotarcie do 714 632 osób najbardziej potrzebujących.

 

W podprogramie w 2017 r. rozdysponowaliśmy łącznie 35 265 ton/ tysięcy litrów. Do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

 

GRUPY ODBIORCÓW POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

W Podprogramie 2016 kobiety i mężczyźni stanowią po prawie 50% wszystkich beneficjentów. Osoby w wieku poniżej 15 roku życia to 212 619 osób, czyli blisko 30% wszystkich beneficjentów. Osoby w wieku 16-64 lata to natomiast 452 679 (prawie 64%), a powyżej 65 lat to 49 334 (7%) wszystkich beneficjentów. Liczba osób bezdomnych uczestniczących w programie to 14 979 (2,1%) wszystkich,

osób niepełnosprawnych -120 606 (17%), migrantów (w tym społeczności marginalizowane) to 3 120 (niecałe 0,5%) wszystkich beneficjentów.

576 539 (blisko 81%) to liczba osób z pozostałych grup. Wyższa wartość niż liczba osób ogółem wynika z kwalifikacji osób. Często jedna osoba ma kilka powodów kwalifikacji.

Liczba osób objętych pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu w ujęciu wojewódzkim wyniosła:

●      do 100% kryterium wyniosła: 454 823, co stanowi 63,64%

●      101 – 200% kryterium wyniosła 259 809, co stanowi 36,36%

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PARTNERSKIMI LOKALNYMI [OPL]

Na początku realizacji Podprogramu 2016 zakładaliśmy współpracę z 1257 OPL, a ostatecznie w uczestniczyło w nim 1324 OPL, co stanowi 105,33% w stosunku do liczby planowanej. Pomocny okazał się prowadzony szczegółowy monitoring współpracy w POPŻ 2014-2020, intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych, jak również wspieranie organizacji partnerskich w budowaniu sieci współpracy na poziomie lokalnym.

 

ELIMINOWANIE „BIAŁYCH PLAM” 

Dzięki realizacji Podprogramu 2016 z ogromną uwzględnialiśmy rzeczywiste potrzeby osób, do których pomoc była adresowanaAby odpowiadać na potrzeby, ściśle współpracowaliśmy z organizacjami partnerskimi i ośrodkami pomocy społecznej. Wielkim wyzwaniem, jakie podjęliśmy było wyeliminowanie występujących na znacznych obszarach gmin tzw. białych plam, czyli miejsc nie objętych Programem. Liczba gmin, z którymi Banki Żywności współpracowały w III kwartale 2016 r. tj. 747 wzrosła do 1212 w II kwartale 2017 r.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W okresie realizacji programu zorganizowaliśmy dla podopiecznych OPL 5 270warsztaty edukacyjne: kulinarne, ekonomiczne, żywieniowo dietetyczne oraz z zakresu niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 86 122 osób.

Uczestnikami warsztatów były głownie kobiety (76% ogółu). Większość stanowiły również osoby niepełnosprawne (15%), następnie bezdomni (5%) oraz osoby z grup marginalizowanych (niecałe 0,5%). Resztę stanowią osoby z pozostałych grup (80%). Jeśli chodzi o wiek, w warsztatach brały udział osoby w wieku 15 i mniej (4%), 66+ (8%). Osoby z pozostałych grup to 88%.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu: pracownikom IZ [MRPIPS], pracownikom IP [ARR], przedstawicielom Banków Żywności, a przede wszystkim organizacjom lokalnym i ośrodkom pomocy społecznej z Polski. Dziękujemy za udział, zaangażowanie i owocną współpracę w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016!

27 czerwca 2024

Żywność dla potrzebujących. Banki Żywności rozpoczynają dystrybucję w ramach Funduszy Europejskich Na Pomoc Żywnościową

Na terenie całej Polski rusza największy program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc... czytaj dalej

25 czerwca 2024

Wzmocnienie sieci Banków Żywności – rusza nowych projekt w ramach PROO

Działania Banków Żywności, realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) mają odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z wypełnianiem misji niesienia pomocy żywnościowej. Należą... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności