SUST – AID

Program zrównoważonej pomocy żywnościowej.

Głównym celem projektu jest stworzenie szkoleń i materiałów dla kadry zajmującej się pomocą żywnościową, a więc pracowników i wolontariuszy.

Materiały te mają zarówno dostarczyć wiedzy na temat praktycznych aspektów pomocy żywnościowej, jak i pogłębić świadomość i zrozumienie zrównoważonego podejścia do pomocy żywnościowej, dbania o zbilansowaną dietę przyjazną środowisku, zapewniając bezpieczeństwo żywności i dbając o jej niemarnowanie.

 

Pozostałe cele, które realizuje projekt:

Zwiększenie jakości programów pomocy żywnościowej w Europie w celu zapewnienia trwałej pomocy żywnościowej dobrej jakości. Maksymalizacja pozytywnego wpływu i włączenia społecznego wrażliwych grup społecznych.

Promowanie działań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju: Projekt identyfikuje wzajemne powiązania między udzielaniem pomocy żywnościowej, która zapewnia zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji zgodnie z czterema głównymi wymiarami: zdrowotnym (zbilansowana dieta), społecznym (nawyki kulturowe, wartości społeczne), ekonomiczny (lepszy dochód dla producenta i dostępność konsumenta) i środowiskowy (rozwój zielonych kompetencji, minimalizacja marnowania żywności).

Zwiększenie umiejętności i wiedzy żywieniowej, ekologicznej i zarządczej personelu i wolontariuszy programów pomocy żywnościowej.

 

Grupy docelowe:

Personel i wolontariusze pracujący w programach pomocy żywnościowej

Beneficjenci programów pomocy żywnościowej, którzy docelowo skorzystają na świadczeniu usług wysokiej jakości oraz przedstawiciele tych grup.

 

Rezultaty:

  1. Wypracowany wspólnie przez parterów przewodnik metodologiczny dla osób pracujących w sektorze pomocy żywnościowej.
  2. Program szkoleniowy dla kadry i wolontariuszy pracujących w sektorze pomocy żywnościowej.
  3. Platforma e-learningowa
  4. Przewodnik dla trenerów i liderów programów pomocy żywnościowych.

 

Zapraszamy na stronę projektu: http://sustaid-project.eu

 

Program: Erasmus plus. Edukacja Zawodowa

Okres realizacji: 1.03.2022-31.03.2025

Partnerstwo:

Liderem projektu jest The Polish Farm Advisory and Training Centre – Polska

Partnerzy:

  1. PROLEPSIS Civil Law Non Profit Organization of Preventive Environmental and Occupational Medicine – Grecja
  2. ISEKI-Food Association – Austria
  3. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION – Cypr
  4. CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA – Portugalia
  5. Federation of Polish Food Bank – Polska