28 października 2022

105 kg na Polaka. Najnowsze dane dotyczące marnotrawstwa żywności Eurostat

Eurostat zaprezentował najnowsze dane za 2020 rok dotyczące marnowania żywności w Unii Europejskiej – w ramach całej Wspólnoty marnuje się prawie 57 mln ton żywności. W Polsce w śmietnikach kończą 4 mln ton żywności rocznie.

Pod względem całości zmarnowanej żywności – czyli 4 mln ton (ok. 105 kg przypadających na każdego Polaka) – Polska plasuje się na 5. miejscu wśród 24 krajów, które przekazały dane do statystyk (Belgia, Malta, Łotwa i Rumunia tego nie zrobiły). Wciąż najwięcej marnujemy w gospodarstwach domowych, które odpowiadają za 56% zmarnowanej żywności (2,3 mln ton). Na etapie produkcji marnuje się 0,7 mln ton (17%), a podczas przetwarzania zmarnowaniu ulega 0,5 mln ton (14%). Podczas dystrybucji i sprzedaży żywności marnuje się tylko 0,3 mln ton (8%), a za najmniejsze straty odpowiadają restauracje – niecałe 0,2 mln ton (5%).

W 2019 roku, w ramach kompleksowych badań projektu PROM którego liderem były Banki Żywności, marnotrawstwo żywności oszacowano z kolei na 4,8 mln to rocznie oraz 2,9 mln ton żywności wyrzuconej do kosza w gospodarstwach domowych. Z uwagi na różnice metodologiczne i szerszy zakres danych, który był raportowany w badaniu PROM, nie można porównywać bezpośrednio obydwu wyników.

W tym roku Banki Żywności opublikowały raport z okazji Światowego Dnia Żywności, według którego 37% Polaków deklarowało, że w ich domach nic się nie marnuje. Dzięki danym Eurostatu widać, że te deklarację i zmiana podejścia miały przełożenie na rzeczywistość.

Polacy na tle Europejczyków

O ile Polacy w swoich domach marnują 2,3 mln ton żywności, co daje nam 4. miejsce w zestawieniu, o tyle dzieląc ten wynik przez liczbę ludności można zaobserwować że należymy do liderów niemarnowania żywności. Z wynikiem 59 kg na osobę Polacy są w na ósmym miejscu wśród narodów, które marnują najmniej żywności. Pierwsze trzy miejsca zajmują odpowiednio: Bułgaria (26 kg na osobę), Hiszpania (30 kg na osobę) oraz Słowenia (35 kg na osobę).

Z drugiej strony do najbardziej rozrzutnych narodów według statystyk Eurostatu można zaliczyć Portugalczyków (aż 123 kg na osobę), Włochów (106 kg na osobę) oraz Luksemburczyków (91 kg na osobę).

Co interesujące zamożność krajów ma niewielki wpływ na skalę marnowanej żywności. Z jednej strony mamy Luksemburg – najzamożniejszy w Unii Europejskiej (PKB per capita: 84 490 euro), który jest jednym z krajów marnujących najwięcej żywności. Z drugiej strony Irlandia (trzeci najzamożniejszy kraj – PKB per capita: 70 530 euro) marnuje zaledwie 48 kg na osobę w gospodarstwach domowych. Najmniej żywności marnuje z kolei najuboższa Bułgaria (PKB per capita: 6 950 euro), a z kolei Litwa (PKB per capita: 14 820 euro) marnuje aż 86 kg na osobę w gospodarstwach domowych.

Wyniki badania Eurostat dostępne są tutaj: LINK.

W analizie porównawczej skorzystano z danych demograficznych oraz danych o PKB per capita.

30 listopada 2023

300 ton żywności w 27. Świątecznej Zbiórce Żywności

W dniach 24-25 listopada odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowana przez Banki Żywności. Polacy przekazywali darowizny w postaci produktów spożywczych w ponad 2000 sklepów największych sieci... czytaj dalej

30 listopada 2023

Mikrodonacje Donateo w Auchan na rzecz Banków Żywności

Eksperci z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu oceniają, że w 2022 r. około 1,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie. Dane Banków Żywności wskazują, że niemal 1,4 mln osób w Polsce... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności