30 listopada 2023

Mikrodonacje Donateo w Auchan na rzecz Banków Żywności

Eksperci z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu oceniają, że w 2022 r. około 1,8 mln Polaków żyło w skrajnym ubóstwie. Dane Banków Żywności wskazują, że niemal 1,4 mln osób w Polsce skorzystało ze wsparcia organizacji, co oznacza, że co najmniej 3 proc. mieszkańców kraju stanęło w obliczu realnego zagrożenia niedoborem żywności. Blisko 78 proc. z nich stwierdziło, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. Około 60 proc. osób korzystających z pomocy Banków Żywności musiało przynajmniej raz w roku pożyczyć pieniądze na jedzenie, co nasiliło się wraz ze wzrostem inflacji. Połowa badanych nie ma wystarczających środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ponad 80 proc. z nich przynajmniej raz odczuwało głód, którego nie mogli zaspokoić z powodów finansowych. Dodatkowo ponad dwie trzecie badanych rezygnowało z zakupów spożywczych w związku z innymi wydatkami, takimi jak leki lub czynsz.

– W najtrudniejszej sytuacji są aktualnie seniorzy, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami oraz samodzielni rodzice. Według danych Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, w 2022 r. około 396 tys. dzieci w Polsce żyło w skrajnym ubóstwie. To oznacza, że mogą być narażone na formy niedożywienia, które zagrażają ich zdrowiu i życiu. To dla nich przekazujemy pomoc żywnościową i to dla nich działamy wspólnie z naszymi partnerami – mówi Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności

Mikrodonacje w walce z niedożywieniem w Polsce

Od 27 listopada do końca stycznia 2024 r. w sklepach sieci Auchan będzie można wesprzeć działanie Banków Żywności poprzez przekazanie mikrodonacji podczas płatności bezgotówkowych za pośrednictwem Donateo. Płacąc kartą lub smartfonem wystarczy zatwierdzić zielonym przyciskiem “TAK” pytanie o wsparcie potrzebujących. Mikrodatek nieprzekraczający kwoty 5 zł. trafi na konto Banków Żywności.

– Wsparcie osób dotkniętych głodem jest naszym moralnym obowiązkiem. Nikt nie powinien cierpieć na brak dostępu do żywności w dzisiejszym świecie, gdzie zasoby są obfite. Jako ojciec, widząc, jak ten problem dotyka również dzieci, szczególnie mnie to przygnębia, ale jednocześnie daje siłę do działania. Wierzę, że nasza zbiórka na rzecz Banków Żywności będzie krokiem ku lepszemu i bardziej godnemu życiu dla wielu potrzebujących osób – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

W 2022 r. Banki Żywności odegrały znaczącą rolę we wsparciu około 1,5 mln potrzebujących osób w Polsce. Dostarczyły one ogółem ponad 45 tys. ton żywności na cele społeczne. Pomoc ta została skierowana do niemal 3,2 tys. różnorodnych organizacji i instytucji społecznych, takich jak jadłodajnie, świetlice środowiskowe, noclegownie, domy dla bezdomnych, ośrodki wychowawcze, hospicja, ośrodki wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, domy dziecka i wiele innych, które świadczą wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

–  Nasza współpraca z Bankami Żywności trwa nieprzerwanie od 2014 r. i zajmuje istotne miejsce wśród inicjatyw pomocowych. W ostatniej akcji, dzięki zaangażowaniu naszych klientów i z pomocą mikrodonacji bezgotówkowych Donateo, udało się zebrać ponad 1,4 miliona złotych. Mamy nadzieję, że również w trakcie obecnej zbiórki nasi klienci wesprą ten szczytny cel i pomogą tym, którzy najbardziej potrzebują pomocy   – mówi Ewa Malecka, dyrektorka CSR Auchan Polska.

26 lutego 2024

Kampania wizerunkowa Banków Żywności

W lutym 2024 roku Banki Żywności rozpoczęły wizerunkową kampanię online, prowadzoną w internecie w mediach społecznościowych oraz z wykorzystaniem Google Ads. Hasłem kampanii jest “Potrzebujący są bliżej niż... czytaj dalej

25 stycznia 2024

Banki Żywności niedługo rozpoczną realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Banki Żywności biorące udział w programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 prowadzą cykl szkoleń z zakresu obsługi programu i jego wymogów. Kolejne takie szkolenie odbyło się... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności