2 stycznia 2023

Dotacja Instytucjonalna dla Federacji Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności otrzymała dotację instytucjonalną, która posłuży rozwojowi Federacji i zrzeszonych w niej Banków Żywności. W ramach dotacji m.in. zostaną przeprowadzone badania dotyczące skali i charakterystyki niedożywienia oraz specyfiki i potrzeb organizacji pomocowych, które pozwolą nam zidentyfikować najpilniejsze wyzwania w rozwoju sieci dystrybucji ratowanej żywności oraz pogłębią wiedzę dotyczącą potrzeb i warunków życia osób w trudnej sytuacji życiowej, do których trafia żywność.

Innym ważnym działaniem jest wdrażanie strategii komunikacji w Bankach Żywności, praca nad zwiększeniem rozpoznawalności sieci, wymiana wiedzy między Bankami i zwiększanie kompetencji ich pracowników.

Projekt realizowany jest do kwietnia 2024 roku.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

4 lutego 2023

Dieta w prewencji chorób nowotworowych

Choroby nowotworowe to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Do istotnych czynników ryzyka, zwiększających szansę na zachorowanie zalicza się dieta i styl życia. W tym artykule przedstawimy, które produkty i... czytaj dalej

23 stycznia 2023

672 tysiące beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2022 roku

Aż 672 074 osoby potrzebujące otrzymały wsparcie w roku 2022 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przekazano 15 758 ton żywności,... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności