Dotacje instytucjonalne

Federacja Polskich Banków Żywności otrzymała dotację instytucjonalną, która posłuży rozwojowi Federacji i zrzeszonych w niej Banków Żywności. W ramach dotacji m.in. zostaną przeprowadzone badania dotyczące skali i charakterystyki niedożywienia oraz specyfiki i potrzeb organizacji pomocowych, które pozwolą nam zidentyfikować najpilniejsze wyzwania w rozwoju sieci dystrybucji ratowanej żywności oraz pogłębią wiedzę dotyczącą potrzeb i warunków życia osób w trudnej sytuacji życiowej, do których trafia żywność.

Innym ważnym działaniem jest wdrażanie strategii komunikacji w Bankach Żywności, praca nad zwiększeniem rozpoznawalności sieci, wymiana wiedzy między Bankami i zwiększanie kompetencji ich pracowników.

Projekt realizowany jest do kwietnia 2024 roku.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy