Ecoactive for planet

Od grudnia 2020 Federacja Polskich Banków żywności realizuje projekt partnerski finansowany z funduszy Erasmus plus dotyczący edukacji ekologicznej osób dorosłych.

Edukacja klimatyczna jest ważnych narzędziem zmiany postaw obywateli wobec środowiska. Chcemy stworzyć nowy model edukacji, który będzie skutecznie aktywował i uświadamiał dorosłych uczestników i uczestniczki jakie niezbędne działania mogą podejmować w celu ochrony środowiska.

Pragniemy stworzyć narzędzia, które ułatwią edukatorom, trenerom a nawet aktywistom pracę z osobami dorosłymi w zakresie ekologii. Chcemy podarować im niezbędną wiedzę i umiejętności, jak aktywować i inspirować obywateli i obywatelki do działań na rzecz planety.

Dzięki naszym działaniom mamy zamiar pomóc wypracować trenerom i edukatorom eko-nawyki, które pomogą zmniejszyć negatywny wpływ działalności szkoleniowej na środowisko.

W ramach projektu wypracowano już zestaw ekologicznych kompetencji oraz zbiór zasad prowadzenia bardziej ekologicznych spotkań dla trenerów, które można odnaleźć na stronie projektowej: https://ecoactiveforplanet.eu/

Udział Federacji Polskich Banków Żywności w projekcie to szansa na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami partnerskimi z krajów europejskich, działającymi na rzecz edukacji i ekologii. A także możliwość umacniania pozycji eksperta w dziecinie niemarnowania żywności.