EkoMisja

Projekt “EkoMisja – nie marnuję” powstał w 2018 r. i jego celem jest zwiększanie świadomości, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) na temat ekologicznych skutków marnowania żywności. Dążymy do tego, by budować proaktywne postawy i zachowania ekologiczne, poprzez działania edukacyjne, które pokazują pozytywne aspekty ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, zasobów, troska o planetę, odpowiedzialność społeczna) oraz kreowanie mody na niemarnowanie żywności.

Pierwsza edycja projektu zakończyła się  w marcu 2021 r. i w jej ramach odbyła się m.in. kampania “Marnując żywność, marnując planetę” oraz zajęcia w szkołach podstawowych, powstały materiały edukacyjne. Więcej szczegółów: EkoMisja – 1. edycja

We wrześniu 2021 rozpocznie się druga edycja projektu EkoMisja, której głównym partnerem jest sklep Lidl. Tak jak w poprzedniej odsłonie, do projektu zostaną zaangażowane szkoły podstawowe oraz nauczyciele.

Planujemy objąć projektem około 5000 uczniów i nauczycieli w całej Polsce.

Działania edukacyjne będą opierały się na utworzeniu w szkołach Szkolnych Klubów Niemarnowania. Zadaniem klubów, tak jak w pierwszej edycji, jest wspólne działanie na rzecz niemarnowania i nauka o ekologii. Nauczyciele otrzymają pakiet 13 scenariuszy lekcji na temat niemarnowania żywności i środowiska. Scenariusze są dopasowane do różnych grup wiekowych.

W tej edycji zamierzamy wykorzystać metodę storytellingu. Jest to metoda edukacyjna angażująca do myślenia i pobudzająca wyobraźnię, umożliwia utożsamienie się z bohaterami. Zgłoszone do projektu szkoły otrzymają plansze i karty ze szczegółowymi ilustracjami oraz bajkę o niemarnowaniu żywności. Dla starszych uczniów z klas 4-8 przygotowano scenariusze oparte o metody projektowe.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2021 r. Do pierwszych zgłoszonych 50 szkół zostaną przesłane materiały drukowane.

Partner projektu: