Jak Banki Żywności wspólnie z Auchan oraz Donateo zmieniają świat na lepszy dzięki mikro-datkom

Od lipca 2022 roku klienci Auchan płacąc kartą za swoje codzienne zakupy mogą przekazać mikro-datek na rzecz Banków Żywności. W ten sposób darczyńcy uratowali 1 275 ton żywności, co zapewniło 2,7 mln posiłków dla osób potrzebujących. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest Donateo – dostawca nowoczesnej aplikacji, dzięki której możliwe jest bezgotówkowe przekazanie datku dla organizacji charytatywnych w bezpośredni, bezpieczny i szybki sposób.

W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 692 zł, czyli ok. 23 zł dziennie. Dodatkowego wsparcia wymagają również osoby uchodźcze z Ukrainy. Jednocześnie co roku marnuje się 4,8 mln ton żywności.

Tylko w 2021 roku Banki Żywności wsparły ok. 1,5 mln osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 58 000 ton żywności na cele społeczne. Jednak skala potrzeb jest dużo większa i wciąż rośnie, w związku z sytuacją makroekonomiczną w Polsce oraz wojną w Ukrainie. Każdy mikro-datek jest dla nas bezcenny, bo umożliwia nam niesienie dodatkowej pomocy – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Pierwszą siecią, w której trwa zbiórka mikro-datków na rzecz Banków Żywności jest sieć Auchan, współpracująca z Federacją Polskich Banków Żywności od 2014 roku. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy akcji, klienci Auchan zebrali kwotę, dzięki której uda się uratować 1 275 ton żywności. To umożliwi przygotowanie 2,7 mln posiłków przez osoby potrzebujące.

Kwestia niemarnowania żywności nabiera w ostatnim czasie jeszcze większego znaczenia. Polacy chętnie włączają się w różne aktywności na rzecz jej niemarnowania. Przekonaliśmy się o tym wielokrotnie przy okazji akcji organizowanych przez naszą sieć. Obecnie po raz kolejny zapraszamy naszych klientów do wsparcia Banków Żywności, tym razem poprzez aplikację Donateo. Jesteśmy przekonani, że klienci docenią, możliwość uratowania żywności przed zmarnowaniem i przekazania jej potrzebującym zaledwie w kilka sekund dzięki nowoczesnej platformie jaką jest Donateo – mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Mikro-datek za pomocą aplikacji Donateo można przekazać w trakcie dokonywania płatności za zakupy kartą – na terminalu wyświetli się pytanie o mikro-datek. Aby wyrazić zgodę na jego doliczenie należy wybrać zielony przycisk. Zostanie on wyliczony automatycznie i proporcjonalnie od kwoty za zakupów. Informacja o mikro-datku znajdzie się na potwierdzeniu niefiskalnym. W przypadku rezygnacji z mikro-datku w momencie płacenia, należy wcisnąć przycisk z czerwonym krzyżykiem.

To istotny kamień milowy nie tylko dla branży retail, lecz także dla organizacji charytatywnych. Docieramy do ogromnej rzeszy potencjalnych darczyńców, którzy mogą w szybki i przyjemny sposób wesprzeć ważne cele, wyłącznie poprzez wybranie „TAK” na terminalu płatniczym. W pędzie dnia codziennego mamy szansę wesprzeć potrzebujących. Naszym głównym celem jest sprawienie, aby dobroczynność była dostępna, przejrzysta i zachęcająca – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

Finansowo Silni 2 – gra edukacyjna o finansach

Projekt Finansowo Silni 2 stanowi wsparcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w ramach którego Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności, realizują również działania edukacyjne. Jest to jeden z większych tego typu programów edukacyjnych w Polsce. W ciągu trzech lat zostało zrealizowanych około 15 tys. warsztatów, a ok. 1/3 spośród nich była poświęcona edukacji finansowej. 

W ramach projektu powstały karty storytellingowe (więcej o nich: TUTAJ), a w ramach opracowywania materiałów edukacyjnych przygotowano również grę karcianą. Może ona zostać wykorzystana przez edukatora podczas warsztatów jako przydatne narzędzie budowania świadomości finansowej. 

OBEJRZYJ WEBINAR

Prowadzący ma do dyspozycji 24 karty sytuacyjne z pytaniami. Do każdej karty sytuacyjnej przydzielone są 3 karty z odpowiedziami. Karty są podzielone tematycznie i kolorystycznie w pakietach po 8 sztuk dla 3 grup społecznych: rodziny (kolor zielony), seniorzy (kolor pomarańczowy), osoby w kryzysie bezdomności (kolor czerwony).  

Trener może dowolnie wybrać tematykę i liczbę zagadnień, które chce wykorzystać podczas warsztatu na podstawie potrzeb i zainteresowań danej grupy szkoleniowej. Może wybrać zagadnienia z danej grupy społecznej lub dowolnie dobrać tematy oznaczone różnymi kolorami.  

Kluczowe w grze jest to, że wszystkie odpowiedzi dostępne w pakietach są prawidłowe. Nie ma odpowiedzi błędnych. Zadaniem uczestników jest wybór najlepszej ich zdaniem odpowiedzi i umotywowanie swojego wyboru. W związku z tym trener może wzmacniać pozytywnymi komunikatami wybory uczestników co zwiększa ich poczucie własnej wartości i kompetencji. To jest niezwykle ważne, jeśli opracuje się z osobami o trudnej sytuacji materialnej.   

Projekt Finansowo Silni 2 skoncentrował się również na zwiększeniu wiedzy trenerów poprzez cykl webinariów z tematyki finansów dotyczących: spadków i dziedziczenia, zadłużenia, upadłości konsumenckiej oraz umiejętności trenerskich. Trenerzy dowiedzieli się jak pracować z grupami międzypokoleniowymi oraz jak używać storytellingu na warsztatach. Poza zwiększeniem wiedzy merytorycznej i umiejętności trenerskich celem projektu było również opracowanie narzędzi do warsztatów finansowych z osobami w trudnej sytuacji materialnej.  

Ta część projektu Finansowo Silni 2 realizowana jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego, uzyskanej w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dzięki uzyskanym środkom Banki Żywności mogą realizować projekt, który wzmacnia zasoby naszej organizacji na poziomie ogólnopolskim, pozwala wypracować narzędzia i je upowszechnić wśród osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Rezultaty, uzyskane w ramach Finansowo Silni 2 pozwolą edukatorom na dalszą pracę z zakresu edukacji finansowej, nawet po zakończeniu projektu. 

Dokładne opisy kart, scenariusze warsztatów oraz karty storytellingowe są do dostępne pobrania:

  Formularz do pobrania materiałów edukacyjnych
  projektu "Finansowo Silni2"

  Zapraszamy do pobrania materiałów do edukacji ekonomicznej osób dorosłych, w skład których wchodzą: gra karciana (zestaw 24 kart sytuacyjnych z pytaniami i 3 odpowiedziami oraz instrukcją do gry), 3 scenariusze warsztatów wraz z innowacyjnymi kartami storytelingowymi o tematyce: niemarnowania, cele finansowe oraz wyjście z zadłużenia.

  Projekty realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

  Finansowo Silni 2 – jak edukować o finansach obrazkami?

  Projekt Finansowo Silni 2 stanowi wsparcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w ramach którego Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności, realizują również działania edukacyjne. Jest to jeden z większych tego typu programów edukacyjnych w Polsce. W ciągu trzech lat zostało zrealizowanych około 15 tys. warsztatów, a ok. 1/3 spośród nich była poświęcona edukacji finansowej. 

  Warsztaty w ramach programu Finansowo Silni 2 są prowadzone przez edukatorów. I to właśnie oni przekazują informacje o wyzwaniach, na które trafili, podczas przekazywania informacji z zakresu finansów. Dlatego Banki Żywności, w ramach projektu, postanowiły opracować narzędzie, które byłoby proste, a zarazem na tyle użyteczne, aby trener w elastyczny sposób mógł go używać podczas zajęć z osobami o zróżnicowanym poziomie kompetencji. 

  OBEJRZYJ WEBINAR

  W ramach projektu powstały karty storytellingowe, które mają na celu pobudzenie wyobraźni uczestników poprzez obrazkowe przedstawienie zagadnień finansowych. Są one opracowane w formie plakatu, na którym przedstawione są następujące zagadania w formie rysunkowej:  

  1. Wyjście z zadłużenia krok po kroku  
  2. Niemarnowanie żywności i innych zasobów w kontekście finansowym  
  3. Ustalanie celów finansowych 

  Karty zawierają historie obrazkowe, które można wykorzystać w wieloraki sposób i dostosować do odbiorców oraz wielkości grupy (można podzielić grupę na kilka podgup lub zaprosić do wspólnej pracy).  

  Przykładowy warsztat warto rozpocząć od zaprezentowania karty storytellingowej i pobudzenia uczestników do własnych interpretacji obrazków, np.: poprzez przedstawienie pierwszego skojarzenia. Następnie trener może zadać pytanie o zachowania osób z karty, które występują też w ich życiu lub które mogliby przenieść do swojego życia.  Na koniec należy dokonać podsumowań – przedstawić wnioski, które płyną z opisywanych na obrazku sytuacji oraz porozmawiać o tym, które finansowe SuperMoce uczestnicy odnaleźli w sobie, a które chcieliby wzmocnić, ponieważ są dla nich ważne.   

  Projekt Finansowo Silni 2 skoncentrował się również na zwiększeniu wiedzy trenerów poprzez cykl webinariów z tematyki finansów dotyczących: spadków i dziedziczenia, zadłużenia, upadłości konsumenckiej oraz umiejętności trenerskich. Trenerzy dowiedzieli się jak pracować z grupami międzypokoleniowymi oraz jak używać storytellingu na warsztatach. Poza zwiększeniem wiedzy merytorycznej i umiejętności trenerskich celem projektu było również opracowanie narzędzi do warsztatów finansowych z osobami w trudnej sytuacji materialnej.  

  Ta część projektu Finansowo Silni 2 realizowana jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego, uzyskanej w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dzięki uzyskanym środkom Banki Żywności mogą realizować projekt, który wzmacnia zasoby naszej organizacji na poziomie ogólnopolskim, pozwala wypracować narzędzia i je upowszechnić wśród osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Rezultaty, uzyskane w ramach Finansowo Silni 2 pozwolą edukatorom na dalszą pracę z zakresu edukacji finansowej, nawet po zakończeniu projektu.

  Dokładne opisy kart, scenariusze warsztatów oraz karty storytellingowe są do dostępne pobrania:

   Formularz do pobrania materiałów edukacyjnych
   projektu "Finansowo Silni2"

   Zapraszamy do pobrania materiałów do edukacji ekonomicznej osób dorosłych, w skład których wchodzą: gra karciana (zestaw 24 kart sytuacyjnych z pytaniami i 3 odpowiedziami oraz instrukcją do gry), 3 scenariusze warsztatów wraz z innowacyjnymi kartami storytelingowymi o tematyce: niemarnowania, cele finansowe oraz wyjście z zadłużenia.

   Projekty realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

   Zagrożenia dla łańcucha pomocy żywnościowej dla osób uchodźczych z Ukrainy

   KLIKNIJ I POBIERZ DRUGI RAPORT „WSPARCIE UKRAINY”

   Rosnące ceny żywności, koszty transportu, jedynie chwilowe zwiększenie ilości darowizn to wyzwania dla łańcucha pomocy żywnościowej w Polsce, który jest już nadwyrężony skokowym wzrostem liczby osób potrzebujących. Takie wnioski płyną z najnowszych danych Banków Żywności, opublikowanych w raporcie z pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy.

   W Polsce, jeszcze przed wybuchem wojny, około 2 miliony osób żyły za mniej niż 20 zł dziennie – czyli poniżej progu ubóstwa. Trwająca od 2020 roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały, a wydatki rosną z powodu inflacji cen. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni – to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia. Dodatkowej pomocy wymagają także ponad 3 miliony osób uchodźczych z Ukrainy, uciekających przed wojną i szukających schronienia w Polsce.

   W 2022 roku Banki Żywności przyjmowały w formie darowizn ok. 2 tys. ton żywności miesięcznie. Wyjątkiem był marzec, gdy na fali ogólnokrajowej mobilizacji do magazynów Banków Żywności spłynęło dodatkowe 1,5 tys. ton produktów. W kwietniu, zauważalny jest spadek darowizn o 1,3 tys. ton. Jednocześnie, Banki Żywności i organizacje współpracujące, objęły opieką dodatkowych 300 000 osób uchodźczych z Ukrainy, które potrzebują wsparcia.

   Dodatkowym problemem dla Banków Żywności i łańcucha pomocowego są rosnące ceny żywności  – podkreśla Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.Na przykładzie Banku Żywności w Krakowie, i porównania wartości darowizn rok do roku, możemy określić że koszt żywności wzrósł o około 30%. To blokuje wzrost liczby darowizn, a także powstrzymuje ludzi przed udziałem w zbiórkach żywności.

   Pomoc to maraton, a nie sprint. Jesteśmy w sytuacji, gdzie po początkowym entuzjazmie, strumień pomocy uległ widocznemu zmniejszeniu. Organizacje pomocowe w całej Polsce zmagają się z wieloma czynnikami: rosnącymi cenami żywności, kosztami transportu, skokowym wzrostem liczby osób potrzebujących. W nowym raporcie o pomocy na rzecz osób z Ukrainy Banki Żywności chcą przypomnieć do kogo skierowana jest pomoc: zwykłych ludzi, którym musimy zapewnić schronienie i godne warunki.

   Współczucie nie wystarczy – Banki Żywności zbierają pieniądze na zakup sprzętu chłodniczego dla organizacji pomocowych

   W Polsce około 40% organizacji pomagających żywnością nie ma odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci lodówek lub termoboxów. Z tego powodu mają ograniczone możliwości przechowywania produktów o krótkim terminie ważności. Banki Żywności rozpoczęły kampanię zbierania funduszy na zakup odpowiedniego sprzętu na www.bankizywnosci.pl/wplacam.

   Mniej niż 600 zł miesięcznie – to próg ubóstwa w Polsce, poniżej którego żyje prawie 2 miliony osób. Ich sytuację drastycznie pogorszyła pandemia koronawirusa, rosnąca inflacja i koszty życia. Najmocniej uderza to w osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotnych rodziców, bezdomnych i bezrobotnych. Pomocy potrzebują również ponad 3 mln osób uchodźczych z Ukrainy, które szukają w Polsce schronienia przed wojną. Do tych ludzi trafia pomoc Banków Żywności i ponad 3 000 organizacji współpracujących.

   Z badań własnych, przeprowadzonych przez Banki Żywności, wynika że dużym problemem dla organizacji pomocowych jest przechowywanie produktów o krótkim terminie ważności. Około 40% spośród nich nie posiada odpowiedniego sprzętu chłodniczego, bez którego nie mogą bezpiecznie przechowywać żywności. Banki Żywności postanowiły zorganizować zbiórkę pieniędzy na ten cel, ponieważ większe możliwości organizacji współpracujących przełożą się na więcej uratowanej żywności.

   Jako Banki Żywności dostajemy dużo darowizn od sieci handlowych i firm produkujących żywność. Często jest to jednak żywność świeża, która musi być przechowywana w odpowiednich warunkach – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. – Organizacje pomocowe, które nie mają takiego zaplecza chłodniczego. nie mogą odebrać od nas takich produktów. To oznacza, że nie trafią one do osób potrzebujących, korzystających z wsparcia tych organizacji. To jest sytuacja, którą musimy zmienić razem. Tym bardziej w kontekście letnich upałów, kiedy o zachowanie bezpieczeństwa żywności będzie jeszcze trudniej.

   Zbiórka pieniędzy na zakup lodówek i termoboxów dla organizacji pomocowych trwa od 23 maja do 3 czerwca na stronie www.bankizywnosci.pl/wplacam. Zebrane środki posłużą na zakup sprzętu chłodniczego, który zostanie następnie przekazany wybranym organizacjom w całej Polsce.

   Kampanię wsparli komunikacyjnie:

   Mateusz Damięcki

   Mama sp. z o.o.

   Pokolenie Zero Waste

   Marta Zwolińska (Po co to eko)

   Pani Od Odpadów

   Nieidealna Anna

   Magda Gembacka (ammniam)

   Julia Wizowska (Na Nowo Śmieci)

   Portal Jooble

   Pomoc bez granic – Wielkanocna Zbiórka Żywności w sklepach

   W dniach 1-2 kwietnia odbędzie się zbiórka produktów żywnościowych w sklepach stacjonarnych, w ramach Wielkanocnej Zbiórki Żywności, organizowanej przez Banki Żywności. W 363 miastach będzie można dołączyć do niej w blisko 1400 sklepów. Zebrane produkty zostaną przekazane do osób potrzebujących – wielodzietnych rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, chorych, a także obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia w Polsce.

   W Polsce prawie 2 miliony osób żyje w skrajnym ubóstwie, co oznacza, że na wszystkie swoje wydatki ma do dyspozycji mniej niż 600 zł miesięcznie. Trwająca od 2020 roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały, a wydatki rosną z powodu inflacji cen. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni – to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia.

   Dodatkowej pomocy wymagają także prawie 2 miliony osób uchodźczych z Ukrainy, uciekających przed wojną i szukających schronienia w Polsce. Banki Żywności od pierwszego dnia zaangażowały się w pomoc, koordynując odbiór prawie 450 ton darowizn od firm i sieci handlowych, oraz zbierając już blisko 200 ton produktów w zbiórkach organizowanych w największych sieciach spożywczych. Dodatkowo, lokalne Banki Żywności uruchomiły zbiórki darów w całej Polsce.

   – To jedna z najważniejszych zbiórek żywności od lat. W obliczu trudnej sytuacji, która dotyka wielu ludzi istnieje jedno słowo, które może nam pomóc: „razem”. Stojąc ramię w ramię, wyciągając do siebie pomocną dłoń i wspierając osoby potrzebujące, możemy rozwiązać wiele problemów – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. – Musimy pomagać mądrze i zrozumieć, że nasze wsparcie będzie potrzebne jeszcze długo.

   Wielkanocna Zbiórka Żywności działa także jako sklep online zbiorkazywnosci.pl, gdzie można kupić wirtualny koszyk dla uchodźców z Ukrainy. Jest to rodzaj skarbonki – dzięki zebranym środkom to Banki Żywności zajmują się zakupem produktów do paczek świątecznych. Sklep online będzie działał do 2 kwietnia br.

   Wsparcie Ukrainy – raport z działań pomocowych Banków Żywności

   KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT „WSPARCIE UKRAINY”

   Szanowni Państwo,

   Banki Żywności w Polsce od 25 lat ratują żywność przed zmarnowaniem i przekazują ją najbardziej potrzebującym. Posiadamy zaplecze, markę i doświadczenie w organizowaniu wsparcia dla ofiar klęsk żywiołowych, przeszkolone grupy wolontariuszy i wiedzę, jak organizować systematyczne i długotrwałe wsparcie.

   W obliczu wojny, która wybuchła w Ukrainie w efekcie agresji ze strony Rosji, Banki Żywności oraz liczne organizacje pomocowe w całej Polsce, zostały wystawione na ciężką próbę.

   W ciągu pierwszych trzech tygodni granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 1,43 miliona osób uchodźczych z Ukrainy – według informacji pochodzących od Straży Granicznej. Co więcej, Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w wyniku wojny nawet 5 milionów Ukraińców może szukać schronienia w innych państwach, w tym w Polsce.

   Zapewnienie godnych warunków pobytu dla tych wszystkich osób to największe wyzwanie, przed którym stoimy. Potrzebujemy produktów żywnościowych, ubrań i artykułów pierwszej potrzeby. Entuzjazm Polaków jest ogromny, ale jako eksperci od skutecznego pomagania musimy przestrzegać przed dwoma zagrożeniami: udzielaniem pomocy w sposób niezorganizowany, które może zakończyć się marnotrawstwem wysiłku i zasobów, oraz zbyt szybkim przejściem z tą dramatyczną sytuacją do porządku dziennego.

   Jako Federacja Polskich Banków Żywności prowadzimy zbiórkę finansową online w charytatywnym sklepie zbiorkazywnosci.pl, gdzie mobilizujemy posiłki dla uchodźców. W niniejszym raporcie prezentujemy skalę pozostałych działań podjętych przez Banki Żywności.

   Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności

   Mobilizujemy posiłki – zbiórka żywności online dla uchodźców z Ukrainy

   1 marca Banki Żywności uruchomiły charytatywny sklep online na www.zbiorkazywnosci.pl, w którym zbierane są środki pieniężne. Celem zbiórki jest zakup żywności i środków czystości dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, aby zapewnić im godne warunki pobytu w Polsce.

   Wojna i przemoc zawsze najmocniej uderzają w ludność cywilną, która zostaje pozbawiona dostępu do podstawowych środków do życia – żywności, ciepłych ubrań czy środków czystości – i jest zmuszona do ucieczki ze swoich domów. ONZ szacuje, że w wyniku całego konfliktu zbrojnego ta liczba może sięgnąć nawet 4 milionów osób.

   Wiele osób przekracza granicę z Polską i szuka u nas schronienia. Każda z nich potrzebuje wsparcia i opieki, w tym w podstawowej formie – żywności i środków czystości. W tym celu Banki Żywności uruchomiły charytatywny sklep online na stronie www.zbiorkazywnosci.pl.

   – Wojna, która toczy się w Ukrainie, to koszmar dla milionów ludzi i wielki sprawdzian solidarności dla nas, dla Polaków. Jestem przekonana, że staniemy na wysokości zadania. Banki Żywności od pierwszego dnia angażują się w akcje pomocowe i lokalne inicjatywy, a zbiórka żywności online to działanie, w które chcemy zaangażować wszystkich Polaków – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

   Zbiórka działa jako sklep online www.zbiorkazywnosci.pl, gdzie można kupić wirtualny koszyk dla potrzebujących. Jest to rodzaj skarbonki – dzięki zebranym środkom to Banki Żywności zajmą się zakupem niezbędnych produktów. Sklep online działa od 1 marca.

   Banki Żywności wobec wojny w Ukrainie

   Szanowni Państwo,

   Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym co dzieje się od wczoraj w Ukrainie. Banki Żywności już aktywnie działają i włączają się w lokalne inicjatywy pomocowe dla przybywających do Polski obywateli Ukrainy.

   W tym trudnym czasie musimy okazać solidarność z naszymi sąsiadami, których sytuacja z dnia na dzień stała się dramatyczna. W ciągu kilku dni planujemy uruchomić zbiórkę żywności on-line z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

   Nie sposób przewidzieć jak długo trwać będzie konflikt zbrojny, ale jego długofalowe skutki humanitarne będą na pewno poważne. Możemy spodziewać się przybycia uchodźców, dla których Polska będzie schronieniem. Musimy już teraz przygotować się na to, aby zapewnić im godne warunki, gdy dotrą do naszego kraju.

   Bardzo liczymy na zaangażowanie wszystkich naszych darczyńców. Nadszedł czas na mobilizację i pomoc.

   Z poważaniem,

   Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności

   Zdrowy balans na talerzu

   Co jedli i jedzą Polacy? Gdyby przeanalizować dokładnie kuchnie regionalne na pewno można odnaleźć dużo wyjątkowych i smacznych dań. Jednak głównie polska kuchnia kojarzy się większości osób z mięsem, ziemniakami, kapustą. Za tradycyjne polskie dania uznaje się popularne pierogi, gołąbki, kotlet schabowy i mielony, bigos, golonkę, sycące mięsne zupy tj. żurek, rosół, grochowa. Polska kuchnia nie wydaje się być zbyt lekka i łatwostrawna, ale na pewno bogata w smak i sycąca.

   Najnowsze badania nad sposobem żywienia Polaków pokazują, że w stosunku do norm spożywamy za dużo czerwonego mięsa i przetworzonych produktów mięsnych, a za mało warzyw i owoców. W dietach Polaków stwierdzano niedobory wapnia, magnezu, potasu, witamin D i C, folianów przy jednoczesnym nadmiarze sodu. Niestety nasza dieta odbija się mocno na naszym zdrowiu, jeśli jest nieprawidłowa zwiększa u nas ryzyko pojawienia się chorób dietozależnych takich jak: cukrzyca, nadciśnienie, otyłość

   Jak w takim razie skomponować zdrowy posiłek?

   Połowę talerza powinny zawsze zajmować warzywa. Niezależnie czy jemy śniadanie, obiad czy kolację. Część warzyw można zastąpić owocami. Najlepiej wybierać różnorodnie, warzywa w każdym kolorze i rozmiarze. Każde z nich ma swoje unikalne wartości, różną zawartość witamin, antyoksydantów i związków aktywnych.

   Pozostałe miejsce na naszym talerzu rezerwujemy na białko i węglowodany. Każda z tych grup powinna dostać po ¼ miejsca na talerzu. Jako źródła białka powinniśmy wybierać mięso drobiowe, chudą wołowinę, cielęcinę, mięso królika, jaja, nasiona roślin strączkowych, tofu, mleko i produkty mleczne (sery, fermentowane napoje mleczne) ryby szczególnie morskie. Warto wymiennie w naszych posiłkach dodawać roślinne i zwierzęce źródła białka.

   Sięgając po źródła węglowodanów wybierajmy ciemne makarony, brązowy ryż, ciemne pieczywo, najlepiej na zakwasie, gruboziarniste kasze i płatki owsiane górskie. Są lepszym źródłem błonnika i składników mineralnych niż produkty z pełnego przemiału.

   Poza tym powinniśmy na co dzień ograniczać sól, cukier dodany oraz zwracać uwagę na jego zawartość w gotowych produktach, alkohol, napoje gazowane.

   Pamiętając o tych zasadach możemy modyfikować nasze ulubione polskie dania. Np. Zamienić mięso w gołąbkach na soczewicę, zamiast schabowego, przygotować kotlet warzywny lub grzyby w panierce. A do pierogów dodać chudsze i uboższe w nasycone kwasy tłuszczowe mięso drobiowe.

   Na jakość jedzonych przez nas dań wpływa także obróbka termiczna, czyli sposób przygotowywania potraw. Gdy smażymy na tłuszczu zwierzęcym, zwiększamy zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu w naszym daniu. Jeśli już smażymy, wybierzmy oliwę z oliwek lub olej rzepakowy.

   Najlepszymi sposobami przyrządzania potraw są: gotowanie na parze i w wodzie, pieczenie pod przykryciem, duszenie. Pozwalają zachować lepsze wartości odżywcze i zdrowotne potraw.

   Jeśli chcemy, aby nasze posiłki były jak najzdrowsze i nie chcemy spędzać w kuchni wiele czasu, pamiętajmy o paru zasadach.

   Wybierajmy sezonowe warzywa i owoce, ale nie bójmy się też sięgać po mrożonki. Warzywa są zawsze zbierane do mrożenia w szczycie sezonu, dlatego mają wysoką zawartość składników mineralnych, a mrożenie w wysokiej temperaturze pozwala je zachować.

   Jeśli nie mamy czasu gotować i moczyć strączków za każdym razem, gdy zachce nam się humusu lub falafela, możemy za jednym razem ugotować większą ilość nasion i zamrozić je. Możemy też sięgnąć po strączki w puszkach. Pamiętajmy jednak, że są dużo droższe i mogą zawierać dodatek soli lub cukru. Plusem takiego rozwiązania jest fakt, że większość osób lepiej toleruje nasiona roślin strączkowych z puszek.

   Gotujmy potrawy na 2-3 dni, wtedy nie będziemy musieli codziennie spędzać czasu przy kuchence. Możemy też wcześniej, tego samego dnia przygotować składniki na dania, które ugotujemy w ciągu tygodnia. Możemy pokroić już warzywa w kostkę lub słupki, ugotować kaszę, zamarynować mięso, czy nawet przygotować mieszankę suchych składników na ciasto czy placki.

   Planujmy nasze jadłospisy z wyprzedzeniem, wtedy nie będziemy musieli organizować nieplanowanych wypadów do sklepu, zamawiać gotowych i droższych dań oraz kupować za dużo nie potrzebnych składników, które ulegną zmarnowaniu.

   Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Zdrowy balans – najlepszą dietą”, przy współpracy z marką Cedrob Z Kurnej Półki.