Jak otrzymać pomoc żywnościową

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji i potrzebna jest ci pomoc żywnościowa, skontaktuj się z Bankiem Żywności najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Pracownicy Banku wskażą ci organizację partnerską, która będzie mogła Ci pomóc.


[ Znajdź najbliższy Bank Żywności ]

 

Kto otrzymuje żywność przekazaną do Banków Żywności?

Banki Żywności przekazują pozyskaną żywność partnerskim organizacjom społecznym takim jak np.: świetlice i ogniska wychowawcze dla dzieci, towarzystwa pomocy dzieciom, domy samotnej matki, jadłodajnie czy stowarzyszenia. Każdy Bank Żywności zna środowisko lokalnych organizacji zajmujących się dożywianiem potrzebujących.

Codziennie do magazynów Banków żywności przyjeżdżają stowarzyszenia i fundacje po żywność dla swoich podopiecznych. Ze wsparcia żywnościowego Banków żywności korzystają rodziny wielodzietne, osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, wychodzące z nałogów i wiele innych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Banki żywności wspierają żywnością zarówno seniorów, dorosłych jak i dzieci.