18 listopada 2022

Jak skuteczniej ratować żywność?

Zgodnie z badaniami Federacji Polskich Banków Żywności w 2019 r. duża liczba organizacji pomocowych mogłaby ocalić więcej żywności i zapełnić talerze o wiele większej liczby potrzebujących, gdyby posiadała szerszą infrastrukturę do gospodarowania żywnością. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Federacja Polskich Banków Żywności zorganizowała w 2022 r. konkurs i kampanię na rzecz doposażenia placówek pomocowych w sprzęt do ratowania żywności.

Każdego dnia Banki Żywności pomagają ok. 3000 organizacji. Część z nich to organizacje wyspecjalizowane jedynie w dystrybucji jedzenia do najuboższych. Z myślą o zwiększaniu efektywności tej współpracy Federacja Polskich Banków Żywności przeprowadziła w 2019 r. badanie na temat potencjału podmiotów współpracujących z Bankami Żywności w ograniczaniu marnotrawstwa. W badaniu wzięło udział 316 organizacji pozarządowych. W wynikach zaznaczyły się wyraźne różnice w ilości żywności pozyskiwanej przez organizacje działające na rzecz dożywienia osób w skrajnym ubóstwie. 20% organizacji pozyskuje rocznie najmniej (do 100 kg w roku), a jedynie 10% organizacji pomocowych pozyskuje najwięcej żywności – ponad 10 ton rocznie. 89% placówek pomocowych wydaje paczki żywnościowe, natomiast 42% posiłki. Powyższe wyniki posłużyły Federacji Polskich Banków Żywności za wskazówkę przy konstruowaniu różnorodnych form wsparcia w ramach konkursu „Bezpieczna Żywność 2022”.

Organizacje pozarządowe o mniejszej skali działalności nie są w stanie samodzielnie pozyskać wystarczających środków na rozbudowę infrastruktury do ratowania żywności. Na skutek tego istnieje niewykorzystany potencjał w redukcji marnotrawstwa i w skali pomocy żywnościowej po stronie organizacji pomocowych, których część działalności stanowi pozysk żywności m.in. od Banków Żywności oraz przekazanie jej do potrzebujących podopiecznych w terminie zdatnym do spożycia. Poprzez deficyt sprzętu do ratowania i przechowywania żywności bardzo duża skala produktów spożywczych trafia do kosza zamiast na talerz osób żyjących w skrajnym ubóstwie. W obliczu rosnącej inflacji ten problem nabiera dodatkowego znaczenia. Zarówno na skutek kryzysu ukraińskiego, jak i rosnących kosztów życia obserwujemy stały i znaczny wzrost popytu na pomoc żywnościową w porównaniu do lat ubiegłych.

Jednym z działań, podjętych przez Banki Żywności była organizacja ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Żywność 2022” na rzecz doposażenia placówek pomocowych w sprzęt do ratowania żywności. Inicjatywa była możliwa dzięki partnerom wspierających kampanię fundraisingową: AMICA, McCormick, Auchan, Cellnex Foundation. Wsparcie oferowane w ramach konkursu obejmowało:

  • Wsparcie rzeczowe w postaci lodówek podarowanych przez grupę AMICA
  • Wsparcie rzeczowe w postaci lodówek podblatowych i mikrofalówek podarowanych przez Bank Żywności w Olsztynie oraz
  • Wsparcie finansowe – mikrodotacje w wysokości maksymalnie do 2,5 tys. złotych na zakup m.in.: termoboxów, termosów gastronomicznych, lodówek, lodówko-zamrażarek, wózków platformowych i transportowych, regałów magazynowych lub pojemników transportowych.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 136 podmiotów. Kandydaci wnioskowali zarówno o bezpośrednie wsparcie finansowe na rzecz rozbudowy infrastruktury do przechowywania i ratowania żywności, jak i o sprzęt w postaci małych oraz dużych lodówek, czy mikrofalówek. Łącznie wsparcie w ramach konkursu “Bezpieczna Żywność 2022” dotarło do 56 organizacji pozarządowych, zlokalizowanych w 15 województwach Polski, ratujących żywność przed zmarnowaniem i pomagającym żywnością osobom w potrzebie.

Zainteresowanie inicjatywą potwierdziło potrzebę cyklicznych działań na rzecz finansowego wsparcia doposażenia organizacji w sprzęt do ratowania żywności jest warta kontynuacji. Warto uświadomić sobie, że naszym domem nie jest tylko mieszkanie. Jest nim również środowisko, w którym żyjemy. Im więcej jedzenia ląduje na śmietniku, tym więcej toksyn i zanieczyszczeń trafia do powietrza, którym oddychamy. Bezpośrednio stanowi to zagrożenie dla przyszłości każdego z nas. Dlaczego więc nie zainwestować w swoje zdrowie i jednocześnie nie wesprzeć osób ubogich, których marzeniem jest pełny, wartościowy posiłek?

27 czerwca 2024

Żywność dla potrzebujących. Banki Żywności rozpoczynają dystrybucję w ramach Funduszy Europejskich Na Pomoc Żywnościową

Na terenie całej Polski rusza największy program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc... czytaj dalej

25 czerwca 2024

Wzmocnienie sieci Banków Żywności – rusza nowych projekt w ramach PROO

Działania Banków Żywności, realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) mają odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z wypełnianiem misji niesienia pomocy żywnościowej. Należą... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności