MOST

„MOST – Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa” to projekt realizowany w l. 2014-2017, przez konsorcjum, które tworzyły następujące instytucje: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (lider), Federacja Polskich Banków Żywności, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy oraz Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do przedsiębiorstw, w łańcuchu żywnościowym, procedur ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności z wykorzystaniem innowacyjnego systemu MOST (Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa), na przykładzie branży mleczarskiej. Założeniem MOST-u jest wprowadzenie nowatorskiego podejścia do budowania społecznej odpowiedzialności wśród wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego oraz zwiększenie społecznej świadomości w zakresie strat żywności w Polsce.

W ramach wdrożenia projektu beneficjentami będą nie tylko branża żywnościowa, ale również organizacje społeczne i potrzebujący. Model zakłada również analizę systemu przekazywania darowizn żywności na działalność charytatywną.

Projekt był dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, więcej informacji: www.projektmost.niemarnuje.pl oraz Procedura MOST

Zobacz także:

Komu pomagasz? Banki Żywności przeciw marnowaniu żywności