Europejska Federacja Banków Żywności zrzesza 256 Banków Żywności z 21 krajów.