Podziel się Posiłkiem

Misją programu Podziel się Posiłkiem, zapoczątkowanego w 2003 r., było zmniejszenie poziomu niedożywienia wśród dzieci. Dzięki takim działaniom jak Zbiórka żywności „Podziel się Posiłkiem” czy Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”, udało się przekazać ponad 17 milionów posiłków najmłodszym Polakom. Inicjatorem programu była firma Danone, partnerem strategicznym i organizatorem zbiórek żywności – Banki Żywności.

Zebrane produkty trafiały do organizacji i instytucji, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci. Były to między innymi: szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży. Głównym celem programu było przyczynienie się do wydania jak największej liczby posiłków najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, by mogły się zdrowo rozwijać i pełniej żyć. Program miał również na celu uświadamianie i mobilizowanie do działania społeczeństwo lokalne na rzecz zapobiegania niedożywieniu, zwłaszcza niedożywieniu dzieci.

Z produktów zebranych podczas zbiórki żywności  w 2016 r. przygotowano 700 000 posiłków. 23 i 24 września w niemal w 3 tysiącach sklepów w całej Polsce udało się zebrać aż 350 ton jedzenia dla dzieci, głównie  płatków śniadaniowych, odżywek dla najmłodszych, mleka i przetworów warzywno-owocowych. Banki Żywności przekazały produkty do lokalnych organizacji, które na co dzień zajmują się opieką nad potrzebującymi dziećmi, m.in. do: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, świetlic, ognisk wychowawczych, domów samotnej matki, oraz fundacji dla najuboższych rodzin.

W 2017 r. Federacja Polskich Banków Żywności wraz z firmą Danone rozpoczęła pilotażowy program edukacyjno-żywnościowy Podziel się Dobrym Posiłkiem. Powstał on jako rozwinięcie akcji Podziel się posiłkiem. Zakładał on objęcie patronatem 100 świetlic, które otrzymają dostęp do materiałów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia, a 40 spośród tych świetlic otrzyma ponadto regularne dotacje żywnościowe przekazywane przez Banki Żywności.

Zobacz także:

Weź udział w ogólnopolskiej zbiórce „Podziel się Dobrym Posiłkiem”

Podziel się Dobrym Posiłkiem