21 grudnia 2021

657 tys. potrzebujących otrzymało pomoc żywnościową

W ramach Podprogramu 2020 POPŻ, z pomocy żywnościowej skorzystało 657 960 osób. Przekazano w ten sposób 34 490 ton żywności, z której przygotowano 1 533 479 posiłków oraz 3 148 137 paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest projektem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD), który zapewnia wsparcie osobom najuboższym. Za zarządzanie programem odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast za proces dystrybucji żywności – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby starsze, chore, bezrobotne, niepełnosprawne, które spełniają również wskazane kryterium dochodowe i uzyskały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Paczki i posiłki trafiają do beneficjentów w całej Polsce poprzez Banki Żywności, które współpracują z 1 457 lokalnymi i regionalnymi organizacjami partnerskimi.

W Podprogramie 2020 ze wsparcia skorzystało aż 657 960 osób, które otrzymały artykuły spożywcze, w tym m.in. makaron, ryż, mleko, ser, konserwy, olej czy cukier.

W ostatnim roku osób potrzebujących pomocy niestety przybyło w Polsce – według danych GUS aż 5,2% Polaków żyje poniżej progu ubóstwa. Dlatego tak ważne są takie programy jak POPŻ, które swoją skuteczność i szeroki zasięg zawdzięczają udanej współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Łącząc nasze siły możemy dotrzeć do wielu osób w trudnej sytuacji i zapewnić im wsparcie – komentuje Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

W ramach POPŻ odbywają się również działania towarzyszące, których celem jest edukacja w zakresie m.in. wiedzy z dietetyki, finansów czy niemarnowania żywności. W trakcie Podprogramu 2020 edukatorzy Banków Żywności zrealizowali łącznie 5 650 działań dla 58 763 osób. Uczestnicy zajęć mogli poznać zdrowe i smaczne przepisy, dowiedzieć się jak efektywnie zarządzać swoimi wydatkami czy w jaki sposób uniknąć marnowania żywności.

 

8 czerwca 2022

Zagrożenia dla łańcucha pomocy żywnościowej dla osób uchodźczych z Ukrainy

KLIKNIJ I POBIERZ DRUGI RAPORT „WSPARCIE UKRAINY” Rosnące ceny żywności, koszty transportu, jedynie chwilowe zwiększenie ilości darowizn to wyzwania dla łańcucha pomocy żywnościowej w Polsce, który... czytaj dalej

26 maja 2022

Współczucie nie wystarczy – Banki Żywności zbierają pieniądze na zakup sprzętu chłodniczego dla organizacji pomocowych

W Polsce około 40% organizacji pomagających żywnością nie ma odpowiedniego zaplecza technicznego w postaci lodówek lub termoboxów. Z tego powodu mają ograniczone możliwości przechowywania produktów o krótkim... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności