17 marca 2021

Ratownicy żywności w natarciu. Ruszają Pola Aktywności− projekt dla organizacji społecznych, które walczą z marnowaniem jedzenia.

Federacja Polskich Banków Żywności w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy startuje z działaniami, które wzmocnią lokalne organizacje, zajmujące się ratowaniem jedzenia i przekazywaniem go potrzebującym. Projekt ma charakter międzynarodowy. 

Banki Żywności w całej Polsce będą rozwijać system pomocy żywnościowej i mechanizmy ułatwiające dystrybucję produktów spożywczych. Wsparcie obejmie 350 organizacji, m.in poprzez upowszechnienie wiedzy nt. ratowania żywności, zasad logistyki, dotarcia do odbiorców pomocy, ale także poprzez doradztwo i szkolenia z zakresu komunikacji społecznej oraz finansowania tego typu działań.

Pola Aktywności to dwuletni projekt, który ma na celu nie tylko rozwój kompetencji organizacji – obecnych partnerów Banków Żywności, ale także dotarcie do nowych, które nie są zaangażowane w pomoc żywnościową, a chcą poszerzać swoją działalność. Czeka nas również międzynarodowa wymiana doświadczeń – odwiedzimy Matsentralen Norge, czyli odpowiednik Federacji Banków Żywności w Norwegii, a następnie norwescy partnerzy przyjadą do Polski. Te wizyty studyjne z pewnością przyniosą nam wiele inspiracji oraz pomysłów na rozwiązania całościowe. Jesteśmy bowiem przekonani, że oddolne inicjatywy w obszarze ratowania żywności muszą iść w parze ze zmianami systemowymi i prawnymi. − podkreśla Dorota Jezierska, Wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności.

Dlatego kolejnym elementem projektu jest przygotowanie rekomendacji do Ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności z 2019 roku*. i wypracowanie zaleceń co do mechanizmów ratowania żywności od producentów i przetwórców. Zgodnie z  zapisami ustawy, po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia jej w życie (tj. we wrześniu 2021), Główny Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawi Sejmowi i Senatowi ocenę jej funkcjonowania, w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań. Niezwykle ważne jest więc, aby organizacje społeczne zabrały również głos i przekazały Głównemu Inspektorowi swoje propozycje zmian.

Ustawa to pierwszy duży krok w tworzeniu kompleksowego systemu, który pomaga nam w walce z marnowaniem żywności. Braliśmy aktywny udział w pracach nad tym aktem i jego uchwaleniem, pracujemy od ponad roku w oparciu o jego zapisy i wiemy że wymaga pewnych poprawek. Zaplanowaliśmy więc w projekcie działania ewaluacyjne i analizy prawne, na podstawie których przygotujemy nasze propozycje zmian. – dodaje Jezierska.

Pola Aktywności to nie tylko szkolenia, warsztaty i ekspertyzy – w ramach projektu powstanie m.in. multimedialny portal edukacyjny na temat ratowania żywności, e-book o modelowych rozwiązaniach w obszarze dystrybucji jedzenia wśród potrzebujących w Polsce i Norwegii, e-book o tym jak mówić o odbiorcach pomocy żywnościowej bez stygmatyzacji, materiały filmowe itp.

Pola Aktywności to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Jego założenia to wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

 

*Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności; kontekst: https://bankizywnosci.pl/na-ratunek-zywnosci-czas-start-ustawa-wchodzi-w-zycie/

27 czerwca 2024

Żywność dla potrzebujących. Banki Żywności rozpoczynają dystrybucję w ramach Funduszy Europejskich Na Pomoc Żywnościową

Na terenie całej Polski rusza największy program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc... czytaj dalej

25 czerwca 2024

Wzmocnienie sieci Banków Żywności – rusza nowych projekt w ramach PROO

Działania Banków Żywności, realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) mają odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z wypełnianiem misji niesienia pomocy żywnościowej. Należą... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności