Federacja Polskich Banków Żywności
Al.Jerozolimskie 30 lok.8 | 00-024 Warszawa
Tel.: (22) 654 64 00 | E-mail: federacja@bankizywnosci.pl
NIP: 524-21-02-362 | KRS: 0000063599