24 lutego 2021

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie:

 • badania rocznego sprawozdania finansowego Federacji Polskich Banków Żywności (organizacja pożytku publicznego) o numerze NIP 5242102362 za 2020 i 2021 rok.

Termin realizacji badania za 2020r. do 31 maja 2021 roku.

Oferta powinna zawierać:

 1. Sposób, harmonogram oraz kwotę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie badania sprawozdania finansowego łącznie z podatkiem od towarów i usług,
 2. Charakterystykę prawną oferenta oraz wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
 3. Kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr wpisu na listę biegłych rewidentów,
 4. Projekt umowy.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta albo rezygnacji z oferty bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Preferowane będą firmy audytorskie posiadające doświadczenie w zakresie audytu sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych .

Dane do wyceny oferty:

Rok 2019

 1. sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie przeprowadzone przez biegłego rewidenta (załącznik)

Rok 2020:

 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2020 r.:  3 295 000,00 zł
 2. Suma bilansowa za 2020 r.: 1 920 827,00
 3. Fundusze własne bilans za 2020 r.: 585 571,85 zł
 4. Aktywa trwałe bilans za 2020 r. : 22 741,63 zł
 5. Aktywa obrotowe bilans 2020 r.: 1 318 521,59 zł
 6. Wynik finansowy netto za 2020 r. : 55 000,00 zł
 7. Liczba zatrudnionych na dzień 31.12. 2020 r.: 15 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
 8. Przedmiot działalności : Realizacja programu POPŻ, działania edukacyjne związane z niemarnowaniem żywności, zbiórki żywności, fundraising, realizacja projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 9. Branża: PKD: załącznik

Termin składania ofert: do 02 marca 2021 r.

Ofertę w formie elektronicznej proszę składać na adres e-mail: lukasz.beier@bankizywnosci.pl

31 marca 2021

Znamy pierwsze wyniki Wielkanocnej Zbiórki Żywności

Zakończyliśmy pierwszy etap Wielkanocnej Zbiórki Żywności, w który zaangażowały się sieci handlowe. Ciągle trwa zbiórka online, która dodatkowo pomoże zakupić paczki świąteczne dla potrzebujących. W... czytaj dalej

30 marca 2021

Pisankowe zero waste. Jak nie zmarnować Świąt? 

Ponad połowa Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić jedzenie. W czasie przedświątecznych przygotowań szczególnie łatwo przesadzić z ilością przygotowywanych przysmaków. Czy marnowanie to tradycja taka... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności