10 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe

W związku  z realizacją projektu „Ekomisja – nie marnuję” realizowanego przez Federację Polskich Banków Żywności ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosimy o składanie ofert na opracowanie materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkołach Podstawowych.

Zakres zamówienia:

  1. Opracowanie koncepcji lekcji w ramach Szkolnych Klubów Niemarnowania (tj. klubów działających na zasadzie kółek zainteresowania, realizujących zajęcia o tematyce ekologicznej, tj. m.in., segregacji śmieci, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym żywności, itp.)
  2. Opracowanie 10 scenariuszy tematycznych wraz z metodyką i kartami pracy:

– scenariusz „Jak dbać o planetę”, (scenariusz dla klas I-III oraz dla Klas IV-VIII)

– scenariusz „Nie marnuję śmieci” (scenariusz dla klas I-III oraz dla Klas IV-VIII)

– scenariusz „Nie marnuję wody” (scenariusz dla klas I-III oraz dla Klas IV-VIII)

– scenariusz „Nie marnuję energii” (scenariusz dla klas I-III oraz dla Klas IV-VIII)

– scenariusz „Nie marnuję żywności” (scenariusz dla klas I-III oraz dla Klas IV-VIII)

  1. Opracowanie koncepcji akcji edukacyjnych przeprowadzonych w szkołach, mających na celu zaangażowanie uczniów w zrealizowanie w zespołach uczniowskich miniprojektów edukacyjnych o tematyce ekologicznej i upowszechnienie ich efektów w gronie szkolnym
  2. przygotowanie skryptu dla edukatorów i nauczycieli zawierających powyższe materiały

Termin realizacji zamówienia:

Styczeń-luty 2019

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.lipka-szostak@bankizywnosci.pl lub dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Al. Jerozolimskie 30 lok 8. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018

Należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu odpowiednich kompetencji i doświadczenia do przygotowania oferty oraz o możliwości realizacji zlecenia w zakładanym terminie

Finansowanie:

Zamówienie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ekomisja, nie marnuję”.

6 lipca 2020

Letnia Zbiórka Żywności w sklepach Tesco – każdy może wesprzeć potrzebujących

Chcąc wesprzeć osoby najbardziej dotknięte skutkami pandemii COVID-19 Fundacja Tesco organizuje wśród klientów wszystkich swoich sklepów sieci Letnią Zbiórkę Żywności. Zbiórka odbędzie się w terminie od 1... czytaj dalej

2 lipca 2020

Już są! Poradniki dobrych praktyk ograniczania strat i marnotrawstwa żywności do pobrania

W ramach projektu pt. Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności (PROM) powstały trzy poradniki dobrych praktyk w zakresie... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności