19 maja 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-024 Warszawa, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia pt. Budowa systemu Informatycznego – mini giełdy darowizn żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) realizowanego w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Projekt GOSPOSTRATEG (Umowa GOSPOSTRATEG 1/385753/1/NCBR/2018 r. z dnia 10.10.2018 r.), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy: VAVATECH Sp. z o.o. ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

20 września 2021

Międzynarodowy Dzień Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności

Międzynarodowy  Dzień  Świadomości na Temat Strat i Marnowania Żywności stał się dla nas pretekstem do gotowania Zupy Disco.  Idea zupy przygotowywanej w duchu zero waste   powstała w 2012 r. w Berlinie i... czytaj dalej

7 września 2021

II edycja ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze mediów o zasięgu zarówno ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, których prace zostały opublikowane lub wyemitowane pomiędzy 1 stycznia 2020, a 17 września 2021 roku.... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności