19 maja 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-024 Warszawa, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia pt. Budowa systemu Informatycznego – mini giełdy darowizn żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) realizowanego w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Projekt GOSPOSTRATEG (Umowa GOSPOSTRATEG 1/385753/1/NCBR/2018 r. z dnia 10.10.2018 r.), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy: VAVATECH Sp. z o.o. ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa.

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

29 lipca 2022

Finansowo Silni 2 – gra edukacyjna o finansach

Projekt Finansowo Silni 2 stanowi wsparcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w ramach którego Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności, realizują również działania edukacyjne. Jest to jeden z... czytaj dalej

26 lipca 2022

Finansowo Silni 2 – jak edukować o finansach obrazkami?

Projekt Finansowo Silni 2 stanowi wsparcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w ramach którego Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności, realizują również działania edukacyjne. Jest to jeden z... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności