Federacja Polskich Banków Żywności to my. Jesteśmy wspólnotą 32 Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności to my. Jesteśmy wspólnotą 32 Banków Żywności

Ratujemy żywność przed zmarnowaniem. 
Wspieramy żywnością najbardziej potrzebujących. 

Nasz status to Związek Stowarzyszeń.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy wspierający

Partnerzy medialni

Żywność przekazują