EFFECT

EFFECT (Europe Fights Food waste through Effective Consumer Training)

O projekcie

Celem projektu była edukacja obywateli europejskich, w tym wybranych grup społecznych tj. z niższymi dochodami, na temat racjonalnego gospodarowania żywnością i ograniczanie marnowania żywności poprzez utworzenie i popularyzację edukacyjnej platformy internetowej oraz eventy (m.in. Zupę Disco). Działania kierowane były szczególnie do rodzin z niższymi dochodami, osób korzystających z pomocy żywnościowej oraz pracowników społecznych.

Stworzyliśmy ścieżkę edukacyjną oraz telewizję internetową, w których znalazły się porady na temat ograniczania marnowania, przepisy, prezentacje, scenariusze zajęć, materiały do pobrania czy zbiór materiałów filmowych oraz onlinową i offlinową grę rodzinną „Nie marnuj jedzenia” – materiały i szczegóły znajdują się na stronach: foodwasteeffect.eu/pl oraz www.niemarnuje.pl

Projekt realizowany był od 01.11.2015 do 31.10.2017, dzięki dotacjom z programu Erasmus+.

Partnerzy: Bank Żywności w Olsztynie, Eurocrea Marchant w Mediolanie, Avaca w Atenach, Global Feedback w Londynie, Universitat Autonoma w Barcelonie

Zobacz także:

Projekt Federacji Polskich Banków Żywności nagrodzony