29 lipca 2022

Finansowo Silni 2 – gra edukacyjna o finansach

Projekt Finansowo Silni 2 stanowi wsparcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w ramach którego Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności, realizują również działania edukacyjne. Jest to jeden z większych tego typu programów edukacyjnych w Polsce. W ciągu trzech lat zostało zrealizowanych około 15 tys. warsztatów, a ok. 1/3 spośród nich była poświęcona edukacji finansowej. 

W ramach projektu powstały karty storytellingowe (więcej o nich: TUTAJ), a w ramach opracowywania materiałów edukacyjnych przygotowano również grę karcianą. Może ona zostać wykorzystana przez edukatora podczas warsztatów jako przydatne narzędzie budowania świadomości finansowej. 

OBEJRZYJ WEBINAR

Prowadzący ma do dyspozycji 24 karty sytuacyjne z pytaniami. Do każdej karty sytuacyjnej przydzielone są 3 karty z odpowiedziami. Karty są podzielone tematycznie i kolorystycznie w pakietach po 8 sztuk dla 3 grup społecznych: rodziny (kolor zielony), seniorzy (kolor pomarańczowy), osoby w kryzysie bezdomności (kolor czerwony).  

Trener może dowolnie wybrać tematykę i liczbę zagadnień, które chce wykorzystać podczas warsztatu na podstawie potrzeb i zainteresowań danej grupy szkoleniowej. Może wybrać zagadnienia z danej grupy społecznej lub dowolnie dobrać tematy oznaczone różnymi kolorami.  

Kluczowe w grze jest to, że wszystkie odpowiedzi dostępne w pakietach są prawidłowe. Nie ma odpowiedzi błędnych. Zadaniem uczestników jest wybór najlepszej ich zdaniem odpowiedzi i umotywowanie swojego wyboru. W związku z tym trener może wzmacniać pozytywnymi komunikatami wybory uczestników co zwiększa ich poczucie własnej wartości i kompetencji. To jest niezwykle ważne, jeśli opracuje się z osobami o trudnej sytuacji materialnej.   

Projekt Finansowo Silni 2 skoncentrował się również na zwiększeniu wiedzy trenerów poprzez cykl webinariów z tematyki finansów dotyczących: spadków i dziedziczenia, zadłużenia, upadłości konsumenckiej oraz umiejętności trenerskich. Trenerzy dowiedzieli się jak pracować z grupami międzypokoleniowymi oraz jak używać storytellingu na warsztatach. Poza zwiększeniem wiedzy merytorycznej i umiejętności trenerskich celem projektu było również opracowanie narzędzi do warsztatów finansowych z osobami w trudnej sytuacji materialnej.  

Ta część projektu Finansowo Silni 2 realizowana jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego, uzyskanej w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dzięki uzyskanym środkom Banki Żywności mogą realizować projekt, który wzmacnia zasoby naszej organizacji na poziomie ogólnopolskim, pozwala wypracować narzędzia i je upowszechnić wśród osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Rezultaty, uzyskane w ramach Finansowo Silni 2 pozwolą edukatorom na dalszą pracę z zakresu edukacji finansowej, nawet po zakończeniu projektu. 

Dokładne opisy kart, scenariusze warsztatów oraz karty storytellingowe są do dostępne pobrania:

  Formularz do pobrania materiałów edukacyjnych
  projektu "Finansowo Silni2"

  Zapraszamy do pobrania materiałów do edukacji ekonomicznej osób dorosłych, w skład których wchodzą: gra karciana (zestaw 24 kart sytuacyjnych z pytaniami i 3 odpowiedziami oraz instrukcją do gry), 3 scenariusze warsztatów wraz z innowacyjnymi kartami storytelingowymi o tematyce: niemarnowania, cele finansowe oraz wyjście z zadłużenia.

  Projekty realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

  27 czerwca 2024

  Żywność dla potrzebujących. Banki Żywności rozpoczynają dystrybucję w ramach Funduszy Europejskich Na Pomoc Żywnościową

  Na terenie całej Polski rusza największy program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc... czytaj dalej

  25 czerwca 2024

  Wzmocnienie sieci Banków Żywności – rusza nowych projekt w ramach PROO

  Działania Banków Żywności, realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) mają odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z wypełnianiem misji niesienia pomocy żywnościowej. Należą... czytaj dalej

  Zobacz wszystkie aktualności