Banki Żywności uczciły 30. rocznicę wolnych wyborów.