Projekt Federacji Polskich Banków Żywności nagrodzony