„Samotny Banan” Banków Żywności walczy ze zjawiskiem marnowania żywności