740 ton wsparcia w dwa dni w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności