#Społeczności nie marnują

Startuje projekt „#Społeczności nie marnują”

Zero waste polega na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów i stopniowo zyskuje w Polsce na popularności. Jednak, aby efekty osiągane przez zaangażowanych i świadomych konsumentów miały odpowiednią skalę – niezbędna jest aktywna praca u podstaw i dalsza promocja idei zero waste. Właśnie tym celu powstał projekt „#Społeczności nie marnują”.

„#Społeczności nie marnują” to projekt realizowany przez Federację Polskich Banków Żywności od 15 listopada 2021 roku do 14 listopada 2022 roku w ramach programu Aktywni Obywatele − Fundusz Krajowy z funduszy EOG. Do uczestnictwa w nim zostało zaproszonych pięć Banków Żywności z pięciu różnych miejscowości: zróżnicowanych pod względem wielkości i uwarunkowań kulturowych, historycznych i geograficznych, tak by powstał pełen przekrój problemów i modeli działania. Są to:
– Bank Żywności w Ciechanowie
– Bank Żywności w Pile
– Bank Żywności w Kielcach
– Bank Żywności w Olsztynie
– Bank Żywności SOS w Warszawie

Podstawowym założeniem projektu „#Społeczności nie marnują” jest promocja idei zero waste na szczeblu lokalnym. Wraz z animatorami z pięciu Banków Żywności zostaną stworzone grupy inicjatywne, których zadaniem będzie zaangażowanie lokalnych społeczności do wypracowania rozwiązań ograniczających skalę marnowania zasobów oraz zbudowanie dialogu z samorządami na rzecz uwzględnienia tego typu działań w politykach publicznych.

Grupy inicjatywne stworzone z lokalnych aktywistów, społeczników i przedstawicieli biznesu oraz samorządów przygotują także lokalne kampanie edukacyjne na temat idei niemarnowania, które zostaną nagłośnione lokalnie i w Internecie. Ponadto powstanie e-book opisujący i analizujący doświadczenia z wszystkich pięciu miejscowości – publikacja będzie udostępniona dla wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy projektu będą mieli także okazję poszerzyć swoją wiedzę, biorąc udział w wizycie studyjnej we Wrocławiu (od 2019 roku miasto Wrocław realizuje kampanię ”Wrocław nie marnuje”), warsztacie z metod facylitacji oraz webinarach.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.