#Społeczności nie marnują

POBIERZ MATERIAŁY „SPOŁECZNOŚCI NIE MARNUJĄ”

Publikacja „Dobre praktyki zero waste w polskich samorządach”

Publikacja „Dobre praktyki zero waste inicjowane przez organizacje pozarządowe i aktywistów”

 

Zakończył się projekt „#Społeczności nie marnują”

Zero waste polega na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów i stopniowo zyskuje w Polsce na popularności. Jednak, aby efekty osiągane przez zaangażowanych i świadomych konsumentów miały odpowiednią skalę – niezbędna jest aktywna praca u podstaw i dalsza promocja idei zero waste. Właśnie tym celu powstał projekt „#Społeczności nie marnują”.

„#Społeczności nie marnują” to projekt realizowany przez Federację Polskich Banków Żywności od 15 listopada 2021 roku do 14 listopada 2022 roku w ramach programu Aktywni Obywatele − Fundusz Krajowy z funduszy EOG. Do uczestnictwa w nim zostało zaproszonych pięć Banków Żywności z pięciu różnych miejscowości: zróżnicowanych pod względem wielkości i uwarunkowań kulturowych, historycznych i geograficznych, tak by powstał pełen przekrój problemów i modeli działania. Są to:
– Bank Żywności w Ciechanowie
– Bank Żywności w Pile
– Bank Żywności w Kielcach
– Bank Żywności w Olsztynie
– Bank Żywności SOS w Warszawie

Podstawowym założeniem projektu „#Społeczności nie marnują” jest promocja idei zero waste na szczeblu lokalnym. Wraz z animatorami z pięciu Banków Żywności zostały stworzone grupy inicjatywne, których zadaniem było zaangażowanie lokalnych społeczności do wypracowania rozwiązań ograniczających skalę marnowania zasobów oraz zbudowanie dialogu z samorządami na rzecz uwzględnienia tego typu działań w politykach publicznych.

Grupy inicjatywne stworzone z lokalnych aktywistów, społeczników i przedstawicieli biznesu oraz samorządów przygotują także lokalne kampanie edukacyjne na temat idei niemarnowania, które zostaną nagłośnione lokalnie i w Internecie. Ponadto powstał e-book opisujący i analizujący doświadczenia z wszystkich pięciu miejscowości – publikacja jest udostępniona dla wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy projektu mieli także okazję poszerzyć swoją wiedzę, biorąc udział w wizycie studyjnej we Wrocławiu (od 2019 roku miasto Wrocław realizuje kampanię ”Wrocław nie marnuje”), warsztacie z metod facylitacji oraz webinarach.

 

Materiały z Konferencji Zero Waste
podsumowującej realizację projektu „#Społeczności nie marnują”,
która odbyła się on-line w dniu 15.03.2023

 

Publikacja „Dobre praktyki zero waste w polskich samorządach”

Publikacja „Dobre praktyki zero waste inicjowane przez organizacje pozarządowe i aktywistów”

Prezentacja Beaty Ciepłej z FPBŻ – Co Banki Żywności mają wspólnego z zero waste?

Prezentacja Doroty Napierskiej z Zero Waste Europe – ZWE: idee i działania

Prezentacja Michała Helwaka z FPBŻ – Sprint przez dobre praktyki zero waste w Polsce

Prezentacja Pawła Głuszyńskiego – Wybrane problemy gospodarki odpadami

 

Wystąpienia podczas konferencji [VIDEO]:

Co to jest zero waste i gospodarka obiegu zamkniętego – Michał Helwak, Federacja Polskich Banków Żywności

Wybrane problemy gospodarki odpadami w Polsce – Paweł Głuszyński, niezależny ekspert

Problemy gospodarki odpadami z perspektywy gmin – Ewa Chodkiewicz, Fundacja WWF

Problemy gospodarki odpadami z „perspektywy śmietnika” – Magister w śmieciarce, pracownik firmy komunalnej i Magda Boska Śmietnikoska, aktywistka zero waste

Hipokryzja recyklingu – Michał Paca, przedsiębiorca Bioodpady.pl

Gdzie jest przestrzeń dla organizacji obywatelskich w gospodarce odpadami i zero waste? – Katarzyna Lipka-Szostak, Federacja Polskich Banków Żywności; Maria Jaraszek, Instytut Spraw Obywatelskich; Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych

Zero Waste Europe – idea i działania sieci – Dorota Napierska, Zero Waste Europe

Sprint przez dobre praktyki zero waste – Michał Helwak, Federacja Polskich Banków Żywności

 

Publikacje innych organizacji omawiane podczas konferencji:

Poradnik Fundacji WWF dla gmin o problemach gospodarki odpadami komunalnymi

Raport Zero Waste Europe: THE STATE OF ZERO WASTE MUNICIPALITIES REPORT 2022

 

Artykuły o projekcie na portalu ngo.pl

Wielki problem z odpadami

Zero waste od zera

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.