Żółty Talerz

Żółty Talerz to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z polskimi organizacjami pomocowymi. Banki Żywności uczestniczyły w jego 2 pierwszych edycjach, w latach 2016-2018. Projekt został zainicjowany przez Dominikę Kulczyk i Sebastiana Kulczyka. Celem było wzmocnienie systemu żywienia tych dzieci, które na co dzień mają mniejsze szanse na pełnowartościowy posiłek.

Cele strategiczne programu:

  1. Zwiększenie liczby żywionych dzieci.
  2. Poprawę jakości i intensywności żywienia.
  3. Aktywizację lokalnych społeczności wokół żywienia dzieci.
  4. Zapewnienie wiedzy pomocnej w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

Wszyscy uczestnicy sojuszu realizowali te same strategiczne cele, jednak każdy robił to przy pomocy innych metod działania. Banki Żywności otrzymały zaproszenie do zrealizowania działań w: Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Suwałkach, we Wrocławiu i w Chorzowie. Zadania Banków Żywności polegały na tworzeniu lokalnych koalicji na rzecz żywienia dzieci, aby zwiększać liczbę dzieci dożywianych oraz edukować osoby mające bezpośredni wpływ na jakość żywienia najmłodszych.

Celem projektu realizowanego przez Banki Żywności było uruchamianie lub wzmacnianie zaangażowania społeczności lokalnych w celu zapewnienia pełnowartościowych posiłków dla dzieci na terenie szkoły/świetlicy środowiskowej/placówki prowadzącej dożywianie dzieci w czasie roku szkolonego oraz aktywizacja zawodowa rodziców, w tym szczególnie kobiet. Placówki objęte programem otrzymały wsparcie finansowe oraz rzeczowe, w postaci żywności przekazanej przez Banki Żywności na cele programu.

Zobacz także:

Jest milion posiłków!