Extra Szkolna Stołówka

„Extra Szkolna Stołówka” to program edukacyjny, którego celem było polepszenie warunków, w jakich dzieci w szkołach spożywają posiłki, oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego gospodarowania żywnością. Był  skierowany do szkół podstawowych. Te, które przyłączyły się do programu, miały szansę otrzymać wsparcie finansowe na remont szkolnej stołówki. Odbyły się dwie edycje programu: w 2017 i 2018 r. 

Inicjator programu – Delma

Partner społeczny – Federacja Polskich Banków Żywności

Extra, czyli jaka? 

Założenia programu „Extra Szkolna Stołówka” mają swoje źródło w obserwacji warunków, w jakich dzieci w szkołach spędzają przerwę przeznaczoną na jedzenie. Nie każda bowiem szkolna stołówka jest „extra”, czyli odpowiednio do tego przystosowana. Co to oznacza?

„Szkolna stołówka powinna być miejscem, w którym dzieci w przyjaznej atmosferze zjedzą posiłek i które jednocześnie umożliwi im wspólne przeżywanie tych momentów, dzięki czemu będą one budować wzajemne relacje. Ważne są: odpowiednia ilość miejsca, by każde dziecko miało zagwarantowany komfort spożywania posiłku, ponadto ściany i wyposażenie w energetycznych barwach, zachęcających do jedzenia. Dzięki programowi chcemy również edukować uczniów, w jaki sposób powinni spożywać posiłki, a także jak gospodarować jedzeniem, by zapobiec jego marnowaniu”, opowiada Marek Borowski, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Każda szkoła zarejestrowana na stronie www.delma.pl otrzymała materiały edukacyjne w formie elektronicznej oraz scenariusz prowadzenia lekcji dla nauczycieli przygotowane przez ekspertów Federacji Polskich Banków Żywności. Programowi towarzyszył także konkurs skierowany do szkół podstawowych, dzięki któremu zostało wyłonionych 5 placówek, które otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont stołówki.

Jak mieć extra stołówkę?

Aby szkoła mogła zdobyć nagrodę, którą było sfinansowanie remontu stołówki, musiała zostać zarejestrowana na stronie www.delma.pl. Rejestracji mógł dokonać dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego zgodą, należało dodać aktualne zdjęcie szkolnej stołówki wraz z krótkim opisem. Następnie każdy mógł oddawać głosy na dodane zdjęcia. Stołówki zostały wyremontowane w czterech szkołach z największą ilością głosów. Piątą szkołę wskazało jury wyznaczone przez organizatora programu. Dodatkowo w 50 kolejnych szkołach z największą ilością głosów eksperci Federacji Polskich Banków Żywności przeprowadzili lekcje dotyczące mądrego gospodarowanie żywnością i recyklingu. 30 kolejnych szkół otrzymało także zestaw 50 kolorowych tac, w które extra stołówka powinna być wyposażona.

Zobacz także:

Raport “Stan stołówek w szkołach podstawowych w Polsce” 2018

5 szkół wygrało remont stołówki

Ruszyła II edycja programu Extra Szkolna Stołówka