Finansowo Silni 2

Finansowo Silni 2

Projekt Finansowo Silni 2 stanowi wsparcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w ramach którego Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności, realizują również działania edukacyjne. Jest to jeden z większych tego typu programów edukacyjnych w Polsce. W ciągu trzech lat zostało zrealizowanych około 15 tys. warsztatów, a ok. 1/3 spośród nich była poświęcona edukacji finansowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa finansuje warsztaty dla osób potrzebujących wsparcia, ale nie finansuje stałego podnoszenia kompetencji kadry edukatorów. Każdy z edukatorów, biorących udział w projekcie Finansowo Silni 2 ma doświadczenie w pracy warsztatowej oraz posiada podstawowe przygotowanie merytoryczne, niektórzy trenerzy brali udział również w I edycji projektu. Jednak kadra ta wymaga ciągłego podnoszenia wiedzy z zakresu finansów oraz umiejętności trenerskich koniecznych do pracy z osobami o niskich kompetencjach oraz z różnorodnych grup – na przykład międzypokoleniowych.

Aby zaangażować odbiorców pomocy żywnościowej w tak trudny temat, jakim jest edukacja finansowa, potrzeba zastosowania różnych metod pracy angażujących odbiorców, takich jak storytelling czy gra karciana. Karty do gry, wykorzystywane w pierwszej edycji projektu, zostaną rozbudowane i wyprodukowane w  40 egzemplarzach dla edukatorów. Opracowane zostaną również 3 zestawy tematycznych kart do pracy z grupą metodą storytellingu.

Ta część projektu Finansowo Silni 2 realizowana jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego, uzyskanej w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dzięki uzyskanym środkom Banki Żywności mogą realizować projekt, który wzmacnia zasoby naszej organizacji na poziomie ogólnopolskim, pozwala wypracować narzędzia i je upowszechnić wśród osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Rezultaty, uzyskane w ramach Finansowo Silni 2 pozwolą edukatorom na dalszą pracę z zakresu edukacji finansowej, nawet po zakończeniu projektu.

 

WIĘCEJ:

Finansowo Silni 2 – jak edukować o finansach obrazkami?

Finansowo Silni 2 – gra edukacyjna o finansach

 

WEBINAR:


    Formularz do pobrania materiałów edukacyjnych
    projektu "Finansowo Silni2"

    Zapraszamy do pobrania materiałów do edukacji ekonomicznej osób dorosłych, w skład których wchodzą: gra karciana (zestaw 24 kart sytuacyjnych z pytaniami i 3 odpowiedziami oraz instrukcją do gry), 3 scenariusze warsztatów wraz z innowacyjnymi kartami storytelingowymi o tematyce: niemarnowania, cele finansowe oraz wyjście z zadłużenia.

    Projekty realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.