657 tys. potrzebujących otrzymało pomoc żywnościową