Webinarium nt. bezpieczeństwa żywności dla organizacji pozarządowych