Rekordowy wynik Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Zebrano o przeszło 23 tony więcej niż w minionym roku.