Współpraca z sieciami handlowymi w Europie Środkowej

Projekt „Bank pomysłów związanych z przeciwdziałaniem marnowania żywności – jak zwiększyć efektywność współpracy z sieciami handlowymi?”

4 partnerów reprezentujących Banki Żywności z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, wymieniło się doświadczeniami, dotyczącymi procesu odbioru żywności zagrożonej zmarnowaniem z sieci supermarketów i dostarczania jej do ludzi w potrzebie, we współpracy z organizacjami pomocowymi.

Odbyły się 4 wizyty studyjne: w Banku Żywności w Krakowie (październik 2017), w Słowackim Banku Żywności (styczeń 2018), w Węgierskim Banku Żywności w Budapeszcie (maj 2018) oraz w Republice Czeskiej (wrzesień 2018).

Partnerzy po powrocie z wizyt upowszechniali poznane rozwiązania w swoich Bankach, a także spotykali się z organizacjami pomocowymi, zaangażowanymi lokalnie w przekazywanie żywności z supermarketu. Odbyły się 2 spotkania lokalne w Czechach, 2 na Słowacji, 2 na Węgrzech i jedno w Polsce.

W ramach projektu została również wydana e-publikacja, zbierająca dobre praktyki w procesie przekazywania żywności z sieci handlowych: „W trosce o żywność” 

Projekt realizowany był przez 4 partnerów z Europy Środkowej: Federację Polskich Banków Żywności z Polski, Węgierski Bank Żywności (Magyar Élelmiszerbank Egyesület), Czeską Federację Banków Żywności (Česká federace potravinových bank), Słowacki Bank Żywności (Potravinova Banka Slovenska) i dofinansowany przez Fundusz Wyszehradzki oraz sieć Tesco.

Zobacz także: 

W trosce o żywność – współpraca Banków Żywności z Europy Środk. z sieciami handlowymi

Bank pomysłów – budowa współpracy z sieciami