Zaproszenie do składania ofert, zapytanie ofertowe 2/2019/PROM