PROM

PROM (Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności) ma na celu zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do stołu”. To pierwsza tego typu inicjatywa badawcza w naszym kraju. Wyniki badań dostarczą nam informacji, w jaki sposób możemy przeciwdziałać marnowaniu żywności.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 wrześnie 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. przez Konsorcjum, którego liderem jest Federacja Polskich Banków Żywności, a partnerami są: Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

PROM składa się z fazy badawczej i fazy przygotowania do zastosowania (pełna nazwa projektu to „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”). Badania i rezultaty projektu będą wykorzystane m.in. w kształtowaniu Krajowej polityki ograniczania strat i marnotrawstwa żywności oraz we wdrożeniu rozwiązań informatycznych oraz procedur przyczyniających się do zwiększenia partycypacji społecznej branży spożywczej i lokalnych społeczności. Szczegóły na stronie: https://projektprom.pl

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Zobacz także:

Raport z badań “Perspektywy zapobiegania marnotrawstwu żywności w Polsce do 2030” 2021

„Skala marnotrawstwa żywności w Polsce” 2020

Raport „Nie marnuj jedzenia 2020”

Badania PROM – Światowy Dzień Żywności 2020

Poradniki dobrych praktyk ograniczania strat i marnotrawstwa żywności w produkcji

Zakończenie kolejnego etapu projektu PROM

Raport „Nie marnuj jedzenia 2019”

Badania PROM – Światowy Dzień Żywności 2019