Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest obchodzony na całym świecie 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Banki Żywności co roku świętują ten dzień – w całej Polsce odbywają  się wydarzenia edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości  nt. zjawiska marnowania żywności i promowanie sposobów rozwiązywania tego problemu. Organizujemy konferencje, spotkania, happeningi, warsztaty i pokazy kulinarne, kierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Rozmawiamy o skutkach marnowania: ekonomicznych, ekologicznych i etycznych oraz uczymy  jak w życiu codziennym nie marnować jedzenia, wody, energii, czyli po prostu nie marnować naszej planety.

Podczas ogólnopolskiej konferencji Federacji Polskich Banków Żywności prezentujemy raport “Nie marnuj jedzenia”, w którym publikujemy coroczne wyniki badań nt. skali problemu w naszym kraju, jakie produkty najczęściej Polacy wyrzucają i dlaczego, jakie zachowania konsumenckie sprzyjają niemarnowaniu itp.

Światowy Dzień Żywności to świetny moment, żeby zgromadzić wokół siebie ludzi, którym bliska jest idea niemarnowania i dotrzeć z nią do osób zupełnie nieświadomych problemu. Razem możemy zadbać o środowisko i wspólne dobro.

Zobacz także:

Światowy Dzień Żywności 2020

Raport “Nie marnuj jedzenia 2020”

Najważniejsze wyniki badań  “Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii”

Światowy Dzień Żywności 2019 

Raport “Nie marnuj jedzenia 2019”

Światowy Dzień Żywności 2018

Raport “Nie marnuj jedzenia 2018”