Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Jest obchodzony na całym świecie 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Banki Żywności co roku świętują ten dzień – w całej Polsce odbywają  się wydarzenia edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości  nt. zjawiska marnowania żywności i promowanie sposobów rozwiązywania tego problemu.

Organizujemy konferencje, spotkania, happeningi, warsztaty i pokazy kulinarne, kierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Rozmawiamy o skutkach marnowania: ekonomicznych, ekologicznych i etycznych oraz uczymy  jak w życiu codziennym nie marnować jedzenia, wody, energii, czyli po prostu nie marnować naszej planety.

Podczas ogólnopolskiej konferencji Federacji Polskich Banków Żywności prezentujemy raport „Nie marnuj jedzenia”, w którym publikujemy coroczne wyniki badań nt. skali problemu w naszym kraju, jakie produkty najczęściej Polacy wyrzucają i dlaczego, jakie zachowania konsumenckie sprzyjają niemarnowaniu itp. Światowy Dzień Żywności to świetny moment, żeby zgromadzić wokół siebie ludzi, którym bliska jest idea niemarnowania i dotrzeć z nią do osób zupełnie nieświadomych problemu. Razem możemy zadbać o środowisko i wspólne dobro.

Zobacz także:

Światowy Dzień Żywności 2020

Raport „Nie marnuj jedzenia 2020”

Badania „Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii” 2020

Kiś, nie marnuj! Warsztaty z robienia kiszonek 2020

Czy pandemia nauczyła na szanować jedzenie? – zapowiedź Światowego Dnia Żywności 2020

Światowy Dzień Żywności 2019 

Raport „Nie marnuj jedzenia 2019”

Czy Polacy potrafią kupować jedzenie? – zapowiedź Światowego Dnia Żywności 2019

Światowy Dzień Żywności 2018

Raport „Nie marnuj jedzenia 2018”

Zapowiedź Światowego Dnia Żywności 2018

Światowy Dzień Żywności 2017

Raport „Nie marnuj jedzenia 2017”

Zapowiedź Światowego Dnia Żywności 2017

Raport „Nie marnuj jedzenia 2016”